Sejm przyjął ustawę o upaństwowieniu ratownictwa

0
535

Na posiedzeniu 13 kwietnia 2018 posłowie znowelizowali ustawę o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Zmiany zawarte w nowelizacji zakładają upaństwowienie systemu i w praktyce wyeliminowanie z niego podmiotów prywatnych prowadzących zespoły ratownictwa medycznego.

Za nowelizacją ustawy głosowało 258 posłów, głosów przeciwnych było 154, wstrzymujących się – 12.

Ustawa przewiduje, że umowy na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego będą powierzane wyłącznie podmiotom leczniczym działającym w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jednostek budżetowych i spółek kapitałowych z co najmniej większościowym udziałem skarbu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Umowy, które prywatne firmy zawarły z NFZ na ratownictwo medyczne, przestaną obowiązywać 31 grudnia 2018 roku.

Podmioty prywatne posiadają obecnie w swoich strukturach 9,2 procenta ogółu zespołów ratownictwa medycznego działających w kraju (135 ambulansów). Największym z nich jest duńska firma Falck, która posiada 110 ambulansów w systemie oraz 66 stacji na terenie 10 województw.

Nowelizacja ustawy o PRM zakłada także przejęcie przez ministra zdrowia zadań w zakresie utrzymania i obsługi technicznej Systemu Wspomagania Dowodzenia (SWD) Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM), który dotychczas realizowany był przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

Czytaj także: Wkrótce wygaśnie polsko-duńska umowa o ochronie inwestycji>>>