Sejmowa debata o narodowym programie prewencji i leczenia cukrzycy

0
1095

Walka z cukrzycą musi szybko stać się jednym z priorytetów polskiej polityki zdrowotnej ze względu na epidemiczny charakter tej choroby, rosnącą liczbę zachorowań, wysokie koszty leczenia powikłań oraz koszty pośrednie związane z niepełnosprawnością i przedwczesną umieralnością pacjentów. Konieczna jest rekonstrukcja systemu opieki diabetologicznej, powołanie przy Ministerstwie Zdrowia zespołu ekspertów do spraw cukrzycy wspierającego resort w działaniach na rzecz walki z chorobą.

Priorytetem jest więc niezwłoczne rozpoczęcie prac nad narodowym programem prewencji i leczenia cukrzycy, o co apelowało 21 listopada 2013 roku podczas debaty w Sejmie całe środowisko diabetologiczne: lekarze, pielęgniarki i pacjenci.

Debata odbyła się w ramach obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą z inicjatywy Koalicji na rzecz Walki z Cukrzycą, podkomisji stałej do spraw zdrowia publicznego oraz Komisji Zdrowia. W spotkaniu udział wzięli między innymi: wicemarszałek Cezary Grabarczyk, podsekretarz stanu Igor Radziewicz-Winnicki, wiceprezes NFZ Marcin Pakulski, prof. Leszek Czupryniak, prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Grażyna Hart, dyrektor Departamentu Orzecznictwa Lekarskiego ZUS, a także posłowie i przedstawiciele pacjentów.

Rosnąca liczba pacjentów, skutki medyczne wynikające z powikłań cukrzycy, a w konsekwencji  wzrastające nakłady społeczne i finansowe obligują całe środowisko do wspólnej walki z epidemią. Odpowiednia profilaktyka i właściwe leczenie mogą w wielu przypadkach zapobiec wystąpieniu cukrzycy typu 2 lub je opóźnić, a także znacząco ograniczyć występowanie powikłań. Jednak, jak zgodnie podkreślali diabetolodzy i pacjenci, aby skutecznie powstrzymać wzrost zachorowań, konieczne jest podjęcie natychmiastowych działań systemowych uporządkowanych i skonsolidowanych w narodowym programie prewencji i leczenia cukrzycy.

Profesor Leszek Czupryniak zaoferował pomoc środowiska w przygotowaniu narodowego programu prewencji i leczenia cukrzycy, a pierwszym krokiem w tym kierunku, według prezesa Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, powinno być powołanie zespołu ekspertów do spraw cukrzycy przy Ministerstwie Zdrowia. Profesor podkreślił też, że zespół ekspertów mógłby niezwłocznie rozpocząć prace nad opracowaniem narodowego programu prewencji i leczenia cukrzycy.

Minister Igor Radziewicz-Winnicki potwierdził, że system opieki zdrowotnej musi się dostosować do rosnącej populacji osób z cukrzycą, a dowodem tego jest powołanie w strukturach Sejmu Parlamentarnego Zespołu do spraw Diabetyków. Minister podkreślił jednak, że kluczem do sukcesu w walce z cukrzycą są przede wszystkim edukacja i wczesna profilaktyka.

Poseł Beata Małecka-Libera zwróciła uwagę, że choroba ma charakter złożony i interdyscyplinarny, a działania podejmowane w parlamencie są procesem długofalowym. Zarekomendowała, by cukrzyca była priorytetem w strategii Narodowego Programu Zdrowia, w kolejnej edycji tego programu. Zauważyła, że pomimo licznych działań prowadzonych przez organizacje i instytucje, powszechny poziom świadomości w kwestii zapobiegania cukrzycy oraz jej diagnostyki jest nadal bardzo niski, dlatego konieczne jest prowadzenie zintegrowanych aktywności.

Z perspektywy zdrowia publicznego cukrzyca stanowi poważne wyzwanie, dlatego nie można ignorować alarmujących statystyk, rosnącego zagrożenia, a tym bardziej nie można lekceważyć problemów coraz większej grupy pacjentów. Dlatego uczestniczy debaty zgodnie uznali, że należy dążyć do zmiany myślenia o cukrzycy i zacząć ją postrzegać jako przeciwnika, którego można pokonać, tylko i wyłącznie jednocząc siły lekarzy, pacjentów oraz przedstawicieli parlamentu i rządu. To jedyna droga do powstrzymania szerzącej się w Polsce epidemii.