Sektor prywatny w ochronie zdrowia jest niezbędny

0
1092

Prognozy dotyczące rozwoju prywatnego sektora ochrony zdrowia mówią o 7-procentowym jego wzroście w latach 2017-2020. Źródłem tego wzrostu są abonamenty medyczne, prywatne ubezpieczenia oraz usługi oferowane w ramach FFS (fee for sevice). Sektor prywatny to źródło wielu innowacji, potrzebna jest także jego współpraca z sektorem publicznym.

Uczestnicy panelu dyskusyjnego na temat współpracy sektora publicznego i prywatnego w ochronie zdrowia, który odbył się podczas II Kongresu Zdrowia Pracodawców RP, zgodnie podkreślali, że sektor prywatny jest niezbędny.

– System ochrony zdrowia nie może istnieć bez sektora prywatnego – stwierdził Jakub Swadźba, wiceprezes zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej, szef największej sieci laboratoriów Diagnostyka.

Większość podmiotów oferujących świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej to podmioty prywatne. Ważną rolę odgrywają one również w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. Inaczej sytuacja wygląda w opiece szpitalnej.

– W sieci szpitali podmioty prywatne są mniejszością, wiele z nich jest w trudnej sytuacji, gdyż z powodu braku dostępu do środków publicznych muszą wręcz walczyć o przetrwanie – mówiła Anna Rulkiewicz, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej.

Jednym z obszarów współpracy podmiotów publicznych i prywatnych jest outsourcing, który według oceny Doroty Gałczyńskiej-Zych, dyrektor Szpitala Bielańskiego w Warszawie, jest często jedynym rozwiązaniem dla szpitala i jedynym sposobem, aby sprzęt medyczny był wymieniany co 5 lat.

– Jestem za współpracą z sektorem prywatnym i za partnerstwem publiczno-prywatnym – mówiła Gałczyńska-Zych.

Profesor Jadwiga Suchecka z Uniwersytetu Łódzkiego podkreśliła różnicę między partnerstwem publiczno-prywatnym a outsourcingiem.

– W PPP partner prywatny nie musi prowadzić działalności leczniczej – wyjaśniała, jednak jak dodała, w obecnej sytuacji panującej na rynku ochrony zdrowia, związanej między innymi z niepewnym finansowaniem, ryzyko inwestycji jest zbyt duże. Wynika to z braku odpowiedniej polityki finansowania przez NFZ, na przykład polegającej na zawieraniu wieloletnich kontraktów.

– W rezultacie inwestycje PPP w Polsce się nie sprawdzają, przykładem jest inwestycja związana ze szpitalem w Żywcu – dodała profesor. – Potrzebne są w tym zakresie nowe rozwiązania legislacyjne.

Tomasz Wachnicki, członek zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej i członek zarządu Air Liquide Polska, przypomniał, że bez inwestycji prywatnych w ochronie zdrowia nie będzie postępu oraz innowacji, jednak istnieją przeszkody w ich wprowadzaniu.

– Inwestorzy szukają przede wszystkim stabilności, ciągłe zmiany przepisów prawnych nie zachęcają do inwestowania – wyjaśniał.

Na temat innowacji w ochronie zdrowia była mowa także podczas panelu, w którym udział wzięli przedstawiciela zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej – Iwona Pokwicka, wiceprezes Medicovera, oraz Adam Rozwadowski, prezes zarządu Centrum Medycznego Enel-Med.

Iwona Pokwicka przedstawiła koncepcję opieki koordynowanej, w ramach której pacjenci korzystający z usług Medicovera pozostają pod opieką koordynatora, który prowadzi pacjenta przez cały proces leczenia, a zespół medyczny wspomagany przez system informatyczny, ma możliwość wymiany informacji, szybszego reagowania na potrzeby pacjenta oraz sprawniejszego podejmowania decyzji. W rezultacie pacjent ma lepszą opiekę, a personel ułatwioną pracę.

Natomiast w Centrum Medycznym Enel-Med 30 procent stacjonarnych wizyt lekarskich wyeliminowanych zostało dzięki zastosowaniu rozwiązań telemedycznych.

II Kongres Zdrowia Pracodawców RP odbył się 26 kwietnia 2018 roku w warszawskim hotelu Sheraton. Pracodawcy Medycyny Prywatnej byli współorganizatorem tego przedsięwzięcia.