Senat przyjął nowelizację ustawy o działalności leczniczej

0
1057


Na posiedzeniu 14 czerwca 2012 Sejm RP przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o działalności leczniczej. Ustawa wprowadza szereg zmian do obecnie obowiązujących przepisów. Dotyczą one między innymi nowego naliczania składek ubezpieczenia od zdarzeń medycznych.

Według projektu wysokość składek będzie zależała od liczby łóżek szpitala, będzie dopuszczała udział własny podmiotu oraz będzie umożliwiała obniżenie składek o 10 procent dla placówek posiadających akredytację CMJ. Suma ubezpieczenia wynosiłaby nie mniej niż 300 tysięcy złotych i byłaby uzależniona od liczby łóżek w szpitalu. Suma ubezpieczenia w odniesieniu do jednego łóżka szpitalnego wyniosłaby nie mniej niż 1000 zł.

Nowelizacja przewiduje także wyłączenie podmiotów wykonujących działalność pożytku publicznego z przepisów działalności regulowanej (gospodarczej), a także zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia. W obecnie obowiązujących przepisach znajduje się punkt mówiący, że jeżeli szpital zleca jakieś usługi firmom zewnętrznym, to sam również musi je oferować. Nowelizacja ma znieść ten zapis. W projekcie przewidziano także rozszerzenie wsparcia finansowego dla jednostek samorządu terytorialnego przekształcających SP ZOZ-y.

Ustawa o działalności leczniczej weszła w życie 1 lipca 2011 roku. Mimo że rozpoczął się proces jej nowelizacji, podmioty lecznicze muszą do 30 czerwca 2012 roku dostosować się do obecnie obowiązujących przepisów.