Senat zdecydował: karetki bez akcyzy

0
922


Na 67. posiedzeniu 4 grudnia 2014 roku Senat przyjął nowelizację ustawy o podatku akcyzowym, która zwalnia z akcyzy karetki pogotowia. Zwolnienie obejmie samochody osobowe wykorzystywane do ratowania życia i zdrowia, jeżeli spełniają normy właściwe dla ambulansów ratunkowych i ruchomych jednostek intensywnej opieki medycznej.

Pojazdy, które będą podlegały zwolnieniu, będą musiały spełniać wymogi zawarte w Polskiej Normie PN-EN 1789+A1 (Pojazdy medyczne i ich wyposażenie – ambulanse drogowe) jako ambulanse ratunkowe (typ B) i ruchome jednostki intensywnej opieki medycznej (typ C).

Obecnie akcyzy nie płacą producenci samochodów pogotowania technicznego, pojazdów strażackich, czy śmieciarek lub zamiatarek ulicznych. Przepisy dotyczące karetek były dotychczas różnie interpretowane. Ministerstwo Finansów uważało, że zarówno karetki ratunkowe wykorzystywane w Państwowym Systemie Ratownictwa Medycznego jak i transportowe nie mogą być zwolnione z akcyzy, ponieważ służą do tego samego celu – transportu pacjenta.

Podatek akcyzowy dotyczy takich towarów jak alkohol, papierosy (używki szkodzące zdrowiu), samochody osobowe (jest to tzw. podatek od luksusu) lub surowców naturalnych (wprowadzony w celu ograniczenia ich zużycia).

28 listopada 2014 nowelizację ustawy przyjął Sejm.