Serenity: 2 mln zł przychodów w roku 2012

0
1165

Spółka Serenity S.A. osiągnęła w roku 2011 przychody netto ze sprzedaży w wysokości 2.411 tys. zł. Zysk netto spółki w tym okresie wyniósł 15 tysięcy złotych. W roku 2010 spółka zanotowała stratę w wysokości 517 tysięcy złotych.

W roku 2010 przychody Serenity wyniosły 1 014 tysięcy złotych. Rok 2011 przyniósł spółce zdyskontowanie wcześniejszych nakładów na zwiększenie sprzedaży w sektorze usług rehabilitacyjnych, jak również na pozyskanie kontraktów pod usługi medyczne i paramedyczne. Jak informuje spółka w raporcie „podwojenie przychodów ze sprzedaży w ujęciu rok do roku jest bezpośrednim wynikiem przyjętej polityki  sprzedażowej”. Według zarządu spółki pozyskanie hurtowych strumieni pacjentów od instytucjonalnych zleceniodawców, głównie przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, jest krokiem umożliwiającym skokowy wzrost dynamiki obrotów, jednakże wpływa również na pogorszenie stanu dywersyfikacji źródeł przychodów.

Serenity S.A. prowadzi placówkę rehabilitacyjną w Gdańsku przy ulicy Schuberta 1A. Placówka oferuje rehabilitację neurologiczną, ortopedyczną, kardiologiczną, reumatologiczną i onkologiczną. W planach spółki jest otwieranie kolejnych placówek rehabilitacyjnych, a w dalszej kolejności sieci placówek oferujących usługi opiekuńcze. Obecnie prace prowadzone w tym kierunku koncentrują się w województwach pomorskim i mazowieckim, gdzie w Jankowie Gdańskim i Straszynie powstają trzy domy seniora. Spółka przejęła także teren pod budowę kolejnego obiektu – w Rawie Mazowieckiej. Pierwsi pensjonariusze zamieszkają w Straszynie już w trzecim kwartale 2012 roku. Spółka Serenity S.A. od 30 października 2009 roku jest notowana na giełdowym rynku NewConnect. W kwietniu 2012 roku większościowe udziały spółki zostały kupione przez szwajcarską spółkę Ratikon.