Serenity S.A.: zbycie akcji spółki przez Ratikon AG

0
757

Szwajcarska spółka Ratikon AG sprzedała wszystkie posiadane udziały Serenity S.A., stanowiące 50,41 procent kapitału zakładowego spółki. Akcje kupiła spółka Ancasti Investment INC. z siedzibą w Panamie. Ratikon był udziałowcem Serenity od kwietna 2012 roku. Zapowiadał pozyskanie inwestora strategicznego i rozwijanie działalności w zakresie usług opiekuńczych.

Sprzedaż udziałów przez Ratikon nastąpiła poza rynkiem zorganizowanym, na podstawie umowy cywilnoprawnej. Ratikon kupił udziały spółki w kwietniu 2012 od prezesa zarządu Serenity S.A. Piotra Nalepy.

Serenity zapowiadała utworzenie sieci placówek oferujących usługi opiekuńcze. Na razie spółka prowadzi placówkę rehabilitacyjną w Gdańsku przy ulicy Schuberta 1A, która oferuje rehabilitację neurologiczną, ortopedyczną, kardiologiczną, reumatologiczną i onkologiczną. Serenity współpracuje z ogólnopolskim sieciami i ubezpieczycielami. W roku 2012 podpisała umowę z Medicoverem (dotyczącą świadczeń zdrowotnych dla pacjentów Medicover) oraz z Enel-Med (na usługi na rzecz pacjentów Serenity) a także z  PZU (na usługi w zakresie orzecznictwa lekarskiego i rehabilitacji na rzecz osób poszkodowanych, w ramach likwidacji szkód osobowych).

Serenity S.A. osiągnęła w roku 2011 przychody netto ze sprzedaży w wysokości 2.411 tys. zł. Zysk netto spółki w tym okresie wyniósł 15 tysięcy złotych. Spółka od października 2009 roku jest notowana na giełdowym rynku NewConnect.