Serenity: umowa z Medicoverem

0
1078


Spółka Serenity SA podpisała umowę z Medicover sp. z o.o. Umowa dotyczy udzielania przez Serenity świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Medicover. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, jej wartość objęta jest tajemnicą handlową.

Dzięki umowie spółka Serenity zwiększy liczbę pacjentów o osoby posiadające pakiety medyczne obsługiwane przez Medicover.

Serenity S.A. prowadzi placówkę rehabilitacyjną w Gdańsku przy ulicy Schuberta 1A. Placówka oferuje rehabilitację neurologiczną, ortopedyczną, kardiologiczną, reumatologiczną i onkologiczną. W planach spółki jest otwieranie kolejnych placówek rehabilitacyjnych, a w dalszej kolejności sieci placówek oferujących usługi opiekuńcze.

Serenity S.A. osiągnęła w roku 2011 przychody netto ze sprzedaży w wysokości 2.411 tys. zł. Zysk netto spółki w tym okresie wyniósł 15 tysięcy złotych. Spółka od 30 października 2009 roku jest notowana na giełdowym rynku NewConnect. W kwietniu 2012 roku większościowe udziały spółki zostały kupione przez szwajcarską spółkę Ratikon.