Serenity: większościowi udziałowcy spółki

0
850

Firma PL Nordstone została większościowym udziałowcem Serenity S.A. Nastąpiło to poprzez zakup 210 mln sztuk akcji imiennych spółki. PL Nordstone Limited z siedzibą w Nikozji, na Cyprze, należy do Piotra Smolenia i spółki Markom Invest, należącej do Mariusza Smolenia. Spółka posiada obecnie 50,41 procent udziałów Serenity S.A.

Przed zakupem 210 mln sztuk akcji przez spółkę PL Nordstone Limited Piotr Smoleń oraz spółka Markom Invest nie posiadali bezpośrednio oraz pośrednio akcji imiennych spółki Serenity. Posiadali natomiast pośrednio przez spółki zależne i posiadają obecnie po 20 800 tysięcy sztuk akcji na okaziciela, co stanowi zarówno w przypadku Piotra Smolenia jak i spółki Markom Invest 4,99 procent udziału w kapitale zakładowym spółki. PL Nordstone nie wyklucza zwiększenia udziałów w spółce Serenity.

Serenity S.A. prowadzi w tej chwili placówkę rehabilitacyjną w Gdańsku przy ulicy Schuberta 1A. Placówka oferuje rehabilitację neurologiczną, ortopedyczną, kardiologiczną, reumatologiczną i onkologiczną. W planach spółki jest otwieranie kolejnych placówek rehabilitacyjnych, a w dalszej kolejności sieci placówek oferujących usługi opiekuńcze. Prowadzone obecnie prace koncentrują się w województwach pomorskim i mazowieckim, gdzie w Jankowie Gdańskim i Straszynie powstają trzy domy seniora. Spółka przejęła także teren pod budowę kolejnego obiektu – w Rawie Mazowieckiej. Pierwsi pensjonariusze zamieszkają w Straszynie już w trzecim kwartale 2012 r.

Spółka Serenity S.A. od 30 października 2009 roku jest notowana na giełdowym rynku NewConnect .