Siedlce: Centrum Medyczno-Diagnostyczne w programie POZ Plus

0
1169

Centrum Medyczno-Diagnostyczne z Siedlec bierze udział w programie pilotażowym opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ Plus” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. W ramach programu pacjentom oferowana jest kompleksowa opieka zdrowotna.

Obejmuje on poza świadczeniami opieki zdrowotnej udzielanymi na podstawie umowy podstawowej POZ, dodatkowo profilaktyczne świadczenia bilansowe i programy zarządzania chorobą (określone w załącznikach do zarządzenia ministra zdrowia) oraz koordynację i monitorowanie przebiegu leczenia przez zespól POZ Plus.

Celem badań bilansowych jest identyfikacja pacjentów zdrowych i potencjalnie chorych (stratyfikacja populacji), w celu umożliwienia zarządzania liczbą i typem usług przewidzianych dla danej grupy.

Głównym celem programu zarządzania chorobą jest prowadzenie przez placówki skoordynowanej opieki nad pacjentami z chorobami przewlekłymi. Pacjenci mają się stać aktywnymi partnerami we wspólnym podejmowaniu decyzji dotyczących postępowania w chorobie. Pacjenci uzyskują wsparcie zespołu, w skład którego wchodzą, oprócz lekarza POZ i pielęgniarki, lekarze specjaliści, dietetycy i edukatorzy zdrowotni oraz fizjoterapeuci

Program pilotażowy opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS”, etap II będzie realizowany w przychodni Centrum, działającej w Siedlcach przy ulicy Niedziałka 14, w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Piłsudskiego 42a oraz w Aleksandrowie.  Program będzie realizowany do końca 2019 roku.

Centrum Medyczno-Diagnostycznego, które prowadzi 5 placówek w Siedlcach, oprócz przychodni przy ulicy Niedziałka 14, są to także placówki przy ulicy Czerwonego Krzyża 41, przy ulicy Kleeberga 2, przy ulicy Terespolskiej 12 oraz przy ulicy Romanówka 19.

Poza tym Centrum prowadzi przychodnie w miejscowościach: Dębe Wielkie, Latowicz, Wielgolas, Nur, Ceranów, Hołubla, Domanice, Aleksandrów (województwo lubelskie), Seroczyn, Bielany, Rozbity Kamień, Strachówka, Garwolin, Stanisławów, Pustelnik, a także dwie przychodnie w Mińsku Mazowieckim i Łukowie (województwo lubelskie).

Placówki Centrum oferują usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (obejmują opieką ponad 69 tysięcy pacjentów POZ), ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, medycyny pracy, diagnostyki (RTG, USG, laboratoryjna), rehabilitacji, stomatologii.

Centrum prowadzi między innymi poradnię geriatryczną oraz poradnię leczenia uzależnień od alkoholu z punktem metadonowym. Usługi placówek są zarówno komercyjne jak i finansowane przez NFZ.