Śląsk: 298 mln zł nadwykonań

0
955

Placówki województwa śląskiego wykazały za rok 2011 usługi medyczne o wartości 298 mln zł stanowiące tzw. nadwykonania, czyli usługi wykonane ponad limit określony w kontrakcie ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Natomiast tzw. niedowykonania mają wartość 44 mln zł.

– Te ostatnie środki w części zostały przesunięte, w części zwrócone i zostaną przekazane w ugodach za nadwykonania – mówi Jacek Kopocz, rzecznik prasowy Śląskiego OW NFZ w Katowicach.
Do 14 lutego 2012 roku świadczeniodawcy mają możliwość przyjęcia propozycji i podpisania ugód, czyli przyjęcia kwot zaproponowanych przez Fundusz po analizie nadwykonań.

– Nie dzielimy w tym przypadku placówek na te wykonujące usługi w zakresie chirurgii jednego dnia czy hospitalizacji planowej. Zgodnie z zapisami umowy świadczeniodawca powinien trzymać się jej warunków, czyli między innymi adekwatnego do wartości umowy wykonania. W przypadku zabiegów planowych wykonanych ponad umowę świadczeniodawca robi to niejako na własną odpowiedzialność, podejmując ryzyko, że nie będzie możliwości otrzymania za nie pieniędzy – mówi Jacek Kopocz.

W pierwszej kolejności płacone będą świadczenia nielimitowane czyli związane z leczeniem udarów, czy usługi świadczone przez OIOM-y. Termin rocznego rozliczenia mija 29 lutego 2012 roku. Budżet Śląskiego Oddziału NFZ na rok 2011 wynosił 7 110 998 000 zł, na rok 2012 jest to 7 369 515 000 zł. Na leczenie szpitalne w trybie planowym i jednodniowym przeznaczono 60 mln zł.