Śląsk: rozstrzygnięto konkursy na chirurgię jednego dnia

0
866

W województwie śląskim w konkursie ogłoszonym przez Odział NFZ na kontrakty dotyczące udzielania świadczeń w zakresie chirurgii jednego dnia wpłynęły 304 oferty. Z przyczyn formalnych zostało odrzuconych około 160 ofert. Dotychczas kontrakty na te usługi miało 98 placówek, w tym roku będzie to prawdopodobnie o 30 mniej.

Wartość ofert przedłożonych przez ośrodki oferujące zabiegi chirurgii jednego dnia była 3,5 razy wyższa od środków, którymi dysponuje Fundusz. Placówki zaoferowały niższe ceny, zwykle do 46,80 zł za punkt, dotyczyło to często także planowej hospitalizacji. Aby uzyskać kontrakt wiele placówek rejestrowały nowe poradnie na początku stycznia 2012, dotyczy to na przykład poradni leczenia jaskry. Zdarzały się przypadki, że kontrakty otrzymały ośrodki nie spełniające wymagań, a straciły je dobre placówki.

– Nasza placówka otrzymała o 15 procent niższy kontrakt niż w roku ubiegłym – mówi Krzysztof Macha z Kliniki Okulus z Bielska-Białej.
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych w ramach komisji trójstronnej złożyło protest do Ministerstwa Zdrowia dotyczący działalności oddziałów NFZ, między innymi jednoosobowej swobody dyrektorów oddziałów w kształtowaniu polityki zdrowotnej (nie funkcjonują Rady Społeczne oddziałów NFZ), niejasnych i płynnych kryteriów oceny jednostek, jednoosobowego i nakazowego podziału środków wielu przypadkach kontraktowania, nieuzasadnionego podnoszenia kosztów gotowości wykonywania świadczeń medycznych (bloki operacyjne, dyżury pełnych zespołów operacyjnych w sytuacji, kiedy wiadomo, iż zabiegów nie będzie, niepotrzebny sprzęt, itp.), interwencji polityków różnych szczebli w działania komisji konkursowych.

Wyniki kontraktowania 2012 pokazują, że koszty wykonania 3 świadczeń o podobnym stopniu trudności w trybie pełnej hospitalizacji są równe kosztom wykonania 4 tego typu świadczeń w trybie jednego dnia, a czasem nawet w trybie hospitalizacji planowej.