Śląskie Laboratoria Analityczne wprowadziły badania onkogenetyczne

0
555

Sieć Śląskich Laboratoriów Analitycznych wprowadziła do swojej oferty badania BRCA, czyli badania onkogenetyczne. Badania są komercyjne, ich cena wynosi 330 zł (plus 2 zł za pobranie materiału).

Jest to badanie BRCA1, czyli test podstawowy obejmujący mutacje: 5382insC, 4153delA, 61C>G. Do badania pobiera się wymaz z policzka. Na wyniki czeka się od 14 do 21 dni. W celu wykonania badania można udać się do każdego punktu pobrań sieci.

Test BRCA1 jest pierwszym i podstawowym badaniem wykonywanym w celu wykrycia dziedzicznej predyspozycji do raka piersi lub raka jajnika w naszym kraju.

Stwierdzenie obecności mutacji w genach BRCA1 lub BRCA2 ma znaczenie zarówno dla osób, które już zachorowały na nowotwór, jak również dla osób zdrowych. U kobiet z rozpoznaną chorobą nowotworową wykrycie mutacji w genach ma istotne znaczenie przy podejmowaniu decyzji o sposobie leczenia, a u kobiet zdrowych wykrycie mutacji pozwala na zastosowanie odpowiedniej profilaktyki onkologicznej, dzięki czemu zwiększa się szansę na skuteczne obniżenie ryzyka wystąpienia raka piersi lub raka jajnika.

Śląskie Laboratoria Analityczne prowadzą dwa laboratoria diagnostyczne (oraz jedno weterynaryjne) a także 47 punktów pobrań na terenie Śląska.