Słupsk: nowe badania w Centrum Zdrowia Salus

0
771


Centrum Zdrowia Salus ze Słupska oferuje nowe usługi w zakresie diagnostyki laboratoryjnej: testy nadwrażliwości pokarmowej oraz  badania w kierunku wykrywania obecności metabolitów dopalaczy.

Badania w kierunku nadwrażliwości mają na celu wykrycie pokarmów, które mogą wywoływać przewlekłe stany zapalne. Testy wykonywane są z krwi i realizowane są w trzech pakietach obejmujących 45 produktów, 88 produktów lub 280 produktów. Ich ceny wynoszą odpowiednio: 500 zł, 900 zł oraz 1400 zł. Do końca grudnia 2014 najtańszy pakiet oferowany jest w cenie 490 zł wraz z bezpłatną konsultacją wyników.

Badania w kierunku dopalaczy (z moczu) wykonują wszystkie przychodnie Salus. Koszt jednego badania wynosi 35 zł.

Centrum Zdrowia Salus ze Słupska prowadzi interdyscyplinarny oddział zabiegowy oraz zespół poradni specjalistycznych i ośrodki diagnostyczne (4 pracownie i 2 laboratoria analityczne i mikrobiologiczne).

Salaus oferuje zarówno usługi komercyjne jak i finansowane przez NFZ. Kontrakt Centrum na rok 2014 ma wartość 9 281 333,18 zł. Środki te finansują ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, profilaktyczne programy zdrowotne oraz leczenie szpitalne w zakresie położnictwa i ginekologii, chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz okulistyki. W ramach NFZ finansowane są także usługi poradni podstawowej opieki zdrowotnej.

Placówkę z oddziałami szpitalnymi i poradniami Salus prowadzi przy ulicy Zielonej 8 w Słupsku. Poza tym posiada cztery przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej usytuowane w tym mieście przy ulicach: Piłsudskiego 2, Mochnackiego 1, Kaszubskiej 31 oraz Szafranka 10.