Słupsk: poradnie w Centrum Salus bez kontraktu z NFZ

0
880


Od 1 lipca 2013 roku Centrum Zdrowia Salus ze Słupska straciło kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na konsultacje oferowane przez część prowadzonych poradni specjalistycznych. W wyniku rozstrzygnięć konkursowych tylko komercyjne usługi oferują obecnie poradnie: dermatologiczna, ginekologiczna i ortopedyczna.

Podobna sytuacja dotyczy diagnostyki endoskopowej oferowanej przez tę placówkę. Od lipca 2013 roku badania gastroskopii i kolonoskopii wykonywane są tylko odpłatnie.  Zakończenie realizacji usług finansowanych ze środków publicznych w poradni ginekologicznej oznacza także zamknięcie programu bezpłatnych badań cytologicznych w finansowanym przez NFZ programie profilaktyki raka szyjki macicy.

W dalszym ciągu w ramach umowy z NFZ w placówce funkcjonują poradnie: chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, neurologiczna, okulistyczna i otolaryngologiczna. W ramach kontraktu można także wykonać w Salusie badania rezonansu magnetycznego. Z informacji placówki wynika, że z uwagi na znaczące różnice w wielkościach tegorocznych kontraktów należy spodziewać się kolejnych zmian w dostępie do niektórych badań i poradni.

Tegoroczny kontrakt Centrum Zdrowia Salus z NFZ ma wartość 9 909 327,50 zł. Oprócz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej środki te finansują leczenie szpitalne w zakresie położnictwa i ginekologii, chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu i okulistyki.

Centrum Zdrowia Salus ze Słupska prowadzi interdyscyplinarny oddział zabiegowy oraz zespół poradni specjalistycznych i ośrodki diagnostyczne (4 pracownie i 2 laboratoria analityczne i mikrobiologiczne).

Placówkę z oddziałami szpitalnymi i poradniami Salus prowadzi przy ulicy Zielonej 8 w Słupsku. Poza tym posiada cztery przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej usytuowane w tym mieście przy ulicach: Piłsudskiego 2, Mochnackiego 1, Kaszubskiej 31 oraz Szafranka 10.