Spadek przychodów Grupy Telemedycyna Polska

0
143

Grupa Telemedycyna Polska odnotowała w III kwartale 2020 roku 1.030 tys. zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza spadek o 7 procent w porównaniu do analogicznego okresu roku 2019. Wówczas przychody wyniosły 1.305,5 tys. zł.

Przychody za trzy kwartały roku 2020 miały wartość 3 010,5 tys. zł, rok wcześniej miały wartość – 3 975,3 tys. zł.

Skonsolidowane pozostałe przychody spółki w III kwartale 2020 wyniosły 204 tys. zł i obejmowały przede wszystkim przychody z tytułu otrzymanych dotacji (głównie dotyczących realizowanego projektu społeczno-zdrowotnego z zakresu teleopieki senioralnej) oraz sprzedaży urządzeń medycznych. Suma skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży oraz pozostałych przychodów operacyjnych w III kwartale 2020 wyniosła więc 1.235 tys. zł, co oznacza spadek o 13 procent w stosunku do roku 2019.

Spółka wyjaśnia w komunikacie, że wyższe przychody w III kwartale roku 2019 związane były częściowo z eventami medycznymi, które realizowane były w przestrzeni publicznej. Z uwagi na obostrzenia związane z sytuacją pandemiczną realizacja takich akcji w III kwartale 2020 roku była ograniczona.

Czytaj także: Medicover Stomatologia otworzył nowe centrum>>>

W III kwartale Telemedycyna Polska zanotowała stratę w wysokości 33,9 tys. zł, rok wcześniej strata miała wartość – 30,4 tys. zł. Za trzy kwartały roku 2020 odnotowano zysk w wysokości 121,9 tys. zł (rok wcześniej wyniósł on 18,7 tys. zł).

Telemedycyna Polska S.A. specjalizuje się w usługach telekardiologicznych dla pacjentów indywidualnych oraz dla placówek medycznych na terenie całego kraju. Spółka posiada własne Centrum Monitoringu Kardiologicznego, które czynne jest przez całą dobę, 365 dni w roku i obsługuje kilka tysięcy badań miesięcznie.

Spółka świadczy usługę kardiotele – całodobową teleopiekę kardiologiczną. W ramach tej usługi pacjenci wyposażani są w osobisty, przenośny aparat EKG, za pomocą którego mogą przesyłać przez telefon swoje badania oraz konsultować je z dyżurującym lekarzem z Centrum Monitoringu Kardiologicznego.

34,15 procenta akcji spółki Telemedycyna Polska S.A. posiada Neuca Med, spółka z Grupy Neuca.