Specjalistyczne CM w Polanicy-Zdroju spółką akcyjną

0
854


Specjalistyczne Centrum Medyczne w Polanicy Zdroju zostało przekształcone w spółkę akcyjną. Całość akcji spółki posiada Skarb Państwa, a podmiotem tworzącym Centrum jest Minister Zdrowia.

Przekształcenie w spółkę akcyjną poprzedziły działania restrukturyzacyjne przeprowadzone w Centrum. W wyniku tych działań między innymi zmniejszono zatrudnienie w placówce o około 120 osób (obecnie pracuje tutaj około 540 osób). Działania podjęto z  powodu wielomilionowego zadłużenia Centrum.

Specjalistyczne Centrum Medyczne w Polanicy Zdroju Centrum świadczy usługi medyczne nie tylko mieszkańców powiatu kłodzkiego, a także całego kraju i z zagranicy. Placówka prowadzi 14 oddziałów szpitalnych, w tym między innymi oddział chirurgii plastycznej, oferujący zabiegi rekonstrukcyjne po zabiegach onkologicznych, oraz dzienny oddział chemioterapii, a także SOR i stację dializ, poradnie specjalistyczne, zakłady diagnostyczne i zakład rehabilitacji. Na terenie SCM działa Sudeckie Centrum kardiologiczno-angiologiczne, prowadzone przez Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca. W sierpniu 2012 roku odbyło się tutaj otwarcie Oddziału Medycyny Paliatywnej, który świadczy usługi finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Kontrakt placówki z NFZ na rok 2012 ma wartość 51 667 271,39 zł. Placówka oferuje także  usługi komercyjne. Konsultacja specjalistyczne kosztuje 100 zł, badania tomografii komputerowej od 300 do 450 zł, badania USG – od 70 zł do 100 zł. Komercyjne są także zabiegi operacyjne między innymi w zakresie chirurgii ogólnej i  naczyniowej, w tym leczenia otyłości, chirurgii urazowo-ortopedycznej, ginekologii i położnictwa czy rehabilitacji. Placówka oferuje też odpłatne pobyty rehabilitacyjno-wypoczynkowe dla seniorów.

Od kilku miesięcy dyrektorem Centrum jest Renata Jażdż-Zaleska, która przed objęciem tej funkcji była prezesem Powiatowego Centrum Zdrowia SA NZOZ Szpital Powiatowy w Kluczborku.