Spłacenie długu zdrowotnego wymaga zwiększenia nakładów i wydolności systemu 

0
119

Spłacenie długu zdrowotnego, który powstał w okresie pandemii, będzie wymagało wykorzystania wszystkich dostępnych narzędzi, w tym zwiększenia wydolności systemu oraz zwiększenia nakładów finansowych na opiekę zwrotną – apelują Pracodawcy RP. 

Prezentację dotyczącą odbudowy zdrowia przedstawił Andrzej Mądrala, Wiceprezydent Pracodawców RP, podczas spotkania Doraźnego Zespołu Problemowego ds. Ochrony Zdrowia Rady Dialogu Społecznego. 

Wynika z niej, że skierowanie wszystkich zasobów systemu ochrony zdrowia na walkę z pandemią spowodowało ogromny deficyt zdrowia, a wielu pacjentów odroczyło lub przerwało leczenie. Z danych NFZ wynika, że liczba osób, które korzystały w roku 2020 ze świadczeń zdrowotnych spadła, w przypadku podstawowej opieki zdrowotnej – o około 2 miliony, podobnie było w przypadku ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz leczenia szpitalnego. 

Czytaj także: Pandemia uświadamia konieczność inwestowania w zdrowie >>>

Wysoka śmiertelność, która dotyczyła roku 2020, w 30-tu procentach wynikała z choroby Covid-19, pozostałe zgony były między innymi spowodowane trudnym dostępem do systemu ochrony zdrowia. 

Badania profilaktyczne zostały w dużym stopniu wstrzymane lub zaniechane. Czeka nas 4 fala wynikająca z braku lub zmniejszenia wykonywania badań profilaktycznych i z rezygnacji bądź zaniechania badań przez pacjentów w wyniku strachu przed koronawirusem lub z tego, że „odbili się” oni od systemu – stwierdzają autorzy prezentacji. 

Eksperci wskazują, że w 2022 roku możemy się spodziewać ogromnego wzrostu liczby zachorowań oraz zgonów na choroby, których leczenie zostało zaniechane lub odroczone, na przykład na choroby układu sercowo-naczyniowego czy na nowotwory. Od roku 2016 długość życia Polaków nie rosła, a teraz przewidywania mówią, że będzie spadać. 

Czytaj także: Lux Med zaszczepi olimpijczyków>>>

Według Pracodawców RP, wobec tych alarmujących danych, priorytetem Ministerstwa Zdrowia i NFZ powinno być przywrócenie normalnego funkcjonowania opieki medycznej, ale jednocześnie zapewnienie jej finansowania na zdecydowanie wyższym poziomie. 

Żeby spłacić dług zdrowotny, musimy wykorzystać ten czas oraz wszystkie dostępne narzędzia na niezbędne zmiany organizacyjne. Konieczne jest zwiększenie wydolności systemu, co nie jest możliwe bez dodatkowego źródła finansowania. Krajowy Plan Odbudowy może być doskonałym narzędziem, aby wesprzeć system opieki zdrowotnej. Może warto rozważyć określenie katalogu procedur czy zakresu świadczeń, które finansowane z tego źródła, co mogłoby zwiększyć wydolność systemu – postulują Pracodawcy RP.