Spółka KIE otwiera nowe placówki diagnostyczne

0
1930

Spółka KIE, prowadząca NZOZ Tomma oferujący usługi w zakresie diagnostyki obrazowej, planuje uruchomienie nowych pracowni. Powstaną one w Szczecinie-Zdunowie, w Ostrowie Wielkopolskim oraz w Kołobrzegu. Dwie pierwsze placówki zostaną otwarte w marcu 2012 roku.

Placówka, która będzie działać w Szczecinie-Zdunowie, powstanie na terenie Specjalistycznego Szpitala im. A. Sokołowskiego. Będzie to pracownia rezonansu magnetycznego, wyposażona w nowoczesny otwarty rezonans 0,3 Teslowy firmy Hitachi. Pracownia będzie obsługiwać zarówno pacjentów szpitala jak i spoza tej placówki.

Również w marcu 2012. KIE. otworzy kompleksową pracownię diagnostyczną wyposażoną w 1,5 Teslowy rezonans magnetyczny oraz tomograf komputerowy. Pracownia będzie się znajdować w odrestaurowanej willi, w centrum Ostrowa Wielkopolskiego.

Pod koniec roku 2012 planowane jest natomiast otwarcie Kompleksowego Centrum Usług Diagnostycznych w Kołobrzegu. Jednostka ta powstanie w wyniku wspólnej inicjatywy spółki KIE oraz i Lech Sp. z o.o. Oprócz pracowni, które będą oferować badania rezonansu, badania tomograficzne RTG, USG oraz mammografię, w tym samym budynku znajdować się również będą poradnie specjalistyczne. Założeniem Centrum ma być kompleksowa obsługa pacjenta w jednym obiekcie, począwszy od wizyty u specjalisty, przez rozbudowaną diagnostykę obrazową i laboratoryjną, po usługi aptekarskie.

Spółka KIE działa od 1991 roku. Zajmuje się dzierżawą, leasingiem, sprzedażą i serwisem tomografów komputerowych, rezonansów magnetycznych oraz klasycznej aparatury RTG. Jest także producentem specjalistycznego oprogramowania medycznego wykorzystywanego na oddziałach radiologii. Firma tworzy i prowadzi niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, wykorzystując do badań własny sprzęt medyczny. Placówki Tomma działają w Rawiczu (tomografia komputerowa), w Gnieźnie (tomograf i rezonans), w Lesznie (rezonans), Kościanie (tomografia spiralna) oraz w Koszalinie (rezonans magnetyczny).