Sport Medica powołuje Policealne Studium Medycyny Sportu

0
1090

Spółka Sport Medica S.A. oraz Instytut Patologii Narządu Ruchu powołały jedyną w Polsce szkołę nakierowaną na kształcenie w ramach szeroko pojętej medycyny sportu. Zajęcia odbywają się w Klinice Carolina Medical Center w Warszawie, której właścicielem jest Sport Medica.

Studium kształci w zawodach medycznych w ramach 2 letniego (4 semestry) cyklu nauczania, które zakończone jest egzaminem z przygotowania zawodowego. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej oraz dyplom zawodowy z tytułem technik masażysta. Dodatkowo otrzymuje suplement do dyplomu, potwierdzający kwalifikacje zawodowe Europass, będący dokumentem międzynarodowym. Policealne Studium Medycyny Sportu posiada uprawnienia szkoły publicznej. Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym.

Dyplomowany technik masażysta kończący Studium może znaleźć pracę w placówkach służby zdrowia, sanatoriach, gabinetach odnowy biologicznej, klubach sportowych, klubach fitness, salonach kosmetycznych i wielu innych. Absolwenci otrzymują szczególną wiedzę z zakresu medycyny sportu, dzięki temu mogą stanowić nieodłączny element kariery sportowca, wspomagając jego kondycję profesjonalnym masażem i zabiegami fizykalnymi. Studium uruchomia również specjalny program kursowy, by studenci mogli na dodatkowych szkoleniach poszerzyć swoje umiejętności i kwalifikacje z zakresu masażu sportowego i fizjoterapii.

Carolina Medical Center specjalizuje się w medycynie sportowej i ortopedii. Oferuje konsultacje lekarzy specjalistów z ortopedii i chirurgii dziecięcej, pełną diagnostykę obrazową i funkcjonalną, fizjoterapię, leczenie zachowawcze. Prowadzi ambulatorium urazowe dla dzieci i młodzieży oraz szpital liczący 36 łóżek, który posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia w zakresie ortopedii i traumatologii narządów ruchu. Carolina Medical Center posiada także umowę z PKOL w zakresie dbania o zdrowie olimpijczyków przygotowujących się do Igrzysk Olimpijskich Londyn 2012 i Soczi 2014.