Sprawa wynagrodzeń personelu medycznego priorytetem działań Polskiej Federacji Szpitali

0
789

Polska Federacja Szpitali stawia sobie za jeden z głównych celów działalności uporządkowanie warunków kształcenia i wynagradzania personelu medycznego w Polsce.  Federacja zaangażowała się między innymi w rozwiązanie problemu wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych.

„Podstawa prawna podwyżek nadal budzi wątpliwości, a dodatkowo trudno sobie wyobrazić, aby wzrost wynagrodzeń mógł być finansowany ze środków pochodzących ze składek ubezpieczonych, czyli z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia.” – stwierdza Federacja, która dąży do poszukiwania rozwiązań zapewniających ochronę praw nabytych, gwarancję finansowania i przyjętych na zasadzie spokoju społecznego.

Federacja opracowała w tej sprawie analizę prawną, która została przekazana Ministerstwu Zdrowia. Zagadnienia te będą również priorytetowe dla Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, w którym w ramach delegacji pracodawców uczestniczy prezes Polskiej Federacji Szpitali.

Celem działania Federacji jest także wypracowanie regulacji prawnych zapewniających właściwy kształt systemu ochrony zdrowia, optymalnego dla pacjentów i podmiotów udzielających świadczeń. Uwzględniając dążenie ministra zdrowia do przeprowadzenia zmian w zasadach prowadzenia działalności leczniczej Federacja pracuje nad przygotowaniem analizy uwarunkowań formalnoprawnych, rozwiązań systemowych przyjętych w innych krajach UE oraz rekomendacji optymalnych rozwiązań z uwzględnieniem założeń nowelizacji ustawy o działalności leczniczej.

Analiza będzie w szczególności uwzględniać podstawowe wartości konstytucyjne, jakimi są po stronie pacjentów prawo do zdrowia i życia, prawo do wolności oraz po stronie podmiotów realizujących świadczenia prawo swobody działalności gospodarczej a także podstawowe wartości Unii Europejskiej, w tym zasada poszanowania konkurencji oraz pojęcie przedsiębiorcy i prowadzenia działalności gospodarczej w kontekście prowadzenia działalności leczniczej.

Federacja opracowuje także w celu przedstawienia organom władzy publicznej analizę wskazującą na możliwości formalne i korzyści związane z określeniem dla świadczeń zdrowotnych zerowej stawki VAT. W ocenie Federacji wprowadzanie takiej stawki  umożliwi znaczną poprawę kondycji finansowej szpitali w Polsce.

Polska Federacja Szpitali zrzesza 205 szpitali o najróżniejszym modelu własnościowym, wielkości, lokalizacji oraz profilu. Szpitale zrzeszone w PFSz dysponują ponad 60 tysiącami łóżek, zatrudniają około 120 tysięcy pracowników. PFSz należy do Europejskiej Federacji Szpitali HOPE, reprezentującej około 80 procent zasobów szpitalnictwa w UE. Jest także częścią Pracodawców RP.