Sprzedaż Uzdrowiska Horyniec sp. z o.o.

0
814


Beata Bogusz Dukacz prowadząca specjalistyczny gabinet reumatologiczny w Horyńcu – Zdroju i Witold Dukacz prowadzący Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe DUKAT w Lubaczowie kupią 89,26 procent udziałów spółki Uzdrowisko Horyniec sp. z o.o. Cena nominalna za jeden udział to 500 zł.

15 listopada 2012 roku doszło do parafowania projektu umowy sprzedaży pakietu udziałów tej spółki. Ministerstwo Skarbu Państwa wyraziło zgodę na rozpoczęcie przez inwestora. negocjacji pakietu socjalnego z przedstawicielami związków zawodowych.

Oferty na zakup udziałów Uzdrowiska Horyniec złożyło w sumie siedmiu oferentów, trzech zostało dopuszczonych do ograniczonego badania spółki i złożenia wiążących propozycji warunków umowy.

Była to już kolejna, tym razem zakończona pozytywnie, próba prywatyzacji tego uzdrowiska. W czerwcu 2012 roku negocjacje zostały zamknięte bez rozstrzygnięcia.

Uzdrowisko Horyniec Spółka z o.o. obejmuje kilka obiektów sanatoryjnych: Dom Zdrojowy, posiadający część hotelową i zabiegową oraz sanatoria Modrzew i Jawor. Horyniec świadczy usługi lecznicze między innymi na bazie borowiny i wody siarczkowo – siarkowodorowej. Z usług uzdrowiska korzystają szczególnie pacjenci cierpiący na choroby narządu ruchu oraz reumatyczne. Uzdrowisko jest również producentem naturalnej wody źródlanej „Hetmańska”.