Środki unijne na elektroniczną dokumentację

0
1129

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka podmioty lecznicze będące małymi i średnimi przedsiębiorstwami mogą sfinansować informatyzację, w tym wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej. W roku 2012 roku będą ogłoszone trzy nabory do tego działania.

Obecnie jest to jedyny program, z którego można sfinansować informatyzację placówek ochrony zdrowia. W ubiegłym roku na ten cel były przeznaczone środki w ramach tzw. działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG), tj. działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej oraz działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Programem zarządza Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dofinansowanie w ramach tych działań otrzymały m.in.: Centrum Medyczne LUXMED Sp. z o.o. na projekt „Wdrożenie systemu B2B umożliwiającego prowadzenie procesów biznesowych w formie automatycznej wymiany danych drogą elektroniczną” (1 mln zł), ORMEDICA Specjalistyczna Praktyka Lekarska na projekt „Stworzenie platformy konsultacyjnej zapewniającej specjalistyczne internetowe konsultacje medyczne” (500 tys. zł), MEDYK Sp. z o.o. na projekt „Wdrożenie systemu informatycznego B2B MEDYK sposobem zacieśnienia współpracy między podmiotami opieki zdrowotnej dla dobra pacjenta” (70 tys. zł). Przejście na elektroniczną dokumentację medyczną stanie się obowiązkowe od 1 sierpnia 2014 r.

Ważną cechą projektów z tej dziedziny jest innowacyjność. Ważne jest także silne umocowanie projektów w przepisach prawnych i rządowych dokumentach strategicznych (m.in. strategia e-zdrowia na lata 2010 – 2015) oraz centralnych projektach informatycznych ochrony zdrowia realizowanych przez Ministerstwo Zdrowia (m.in. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych).

Więcej informacji o programie oraz harmonogram składania wniosków znajdują się na stronie http://poig.parp.gov.pl/index/index/598