Starzenie się społeczeństwa zwiększa koszty opieki zdrowotnej

0
943

Starzenie się społeczeństwa będzie miało bezpośrednie skutki finansowe dla systemu finansów publicznych. Szacuje się, iż koszty opieki zdrowotnej między 2007 a 2060 rokiem wzrosną z 4% do 5,4% PKB – wynika z raportu przygotowanego przez Pracodawców RP oraz Polsko-Amerykańską Izbę Handlową.

W tym samym okresie wzrosną również koszty opieki nad osobami starszymi – z 0,4% w 2007 roku do 1,1% w 2060 roku. Łączne koszty w obszarze polityki zdrowotnej i społecznej wzrosną o 2,1% PKB do 2060 roku, co może spowodować konieczność poniesienia nawet około 15 mld euro dodatkowych nakładów z budżetu państwa rocznie.

Za 20 lat co czwarty obywatel Polski będzie miał więcej niż 65 lat. Według Głównego Urzędu Statystycznego do 2060 r. na 3 osoby pracujące będzie przypadało 2 emerytów; liczba osób powyżej 80. r. ż. wzrośnie cztero – lub pięciokrotnie. Według prognoz GUS liczba osób w wieku powyżej 65 lat zwiększy się z 5,1 mln w 2010 roku (13% populacji) do 8,35 mln w 2035 roku (23% populacji). Wydłużanie się życia powoduje pojawienie się nowych problemów zdrowotnych i konieczność ich rozwiązywania, głównie są to choroby przewlekłe, takie jak cukrzyca, choroby nowotworowe oraz choroby układu kostnego.

Zgodnie z danymi Międzynarodowej Federacji Diabetologicznej średnia zachorowalność na cukrzycę wśród dorosłych osób w krajach Unii Europejskiej wzrosła z 7,6% w 2003 roku do 8,6% w 2006 roku, co daje liczbę 31 milionów chorych, a w 2025 roku wynieść może nawet 10,3%15. Koszty leczenia cukrzycy i jej powikłań w Unii Europejskiej pochłaniają ok. 10% wszystkich wydatków na opiekę zdrowotną. Dostępne dane szczegółowe pokazują, iż koszty bezpośrednie (wizyty w poradni, hospitalizacje, diagnostyka, leki) leczenia cukrzycy wynoszą ok. 2430 zł na osobę rocznie. Koszty pośrednie (koszty wcześniejszych rent i emerytur, zwolnień i nieobecności w pracy, koszty opieki w domu) wynoszą zaś ok. 6797 zł na osobę rocznie.

Narastającym problem związanym ze starzeniem się społeczeństwa są również choroby nowotworowe, jako że wiek jest silnym czynnikiem ryzyka w tego rodzaju schorzeniach. Szczególnie istotnym problemem jest rak płuc, który jest przyczyną największej liczby zgonów z powodu nowotworów złośliwych, zwłaszcza wśród mężczyzn (32%). Rocznie przybywa średnio ok. 4% nowych pacjentów z rozpoznaniem raka płuca. Koszty leczenia raka płuc również systematycznie rosną – z 184 mln zł w 2002 roku do 396 mln zł w 2009 roku. W latach 2002 – 2009 główne nakłady zostały poniesione na leczenie chirurgiczne
(642 mln zł), chemioterapię (587 mln zł) oraz na koszty hospitalizacji (416 mln zł). Co istotne, rosną także koszty w przeliczeniu na jednego pacjenta – z 3274 zł w 2002 roku do 5005 zł w 2009 roku.

W Europie demencja starcza dotyka 5% osób powyżej 65. roku życia. Wskaźnik ten wzrasta do 1/3 wśród osób, które dożywają 90 lat. Według Raportu PhRMA (Amerykańskie Stowarzyszenie Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych) na temat choroby Alzheimera z 2010 r. koszt leczenia i hospitalizacji pacjentów z chorobą Alzheimera może wzrosnąć trzykrotnie do 2015 r., o ile nie zostanie dokonany znaczny postęp na polu profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia tej choroby.

Starzejące się społeczeństwo już teraz wpływa na zwiększone wydatki służby zdrowia, tym bardziej, że osoby powyżej 65. roku życia stanowiły 13,2% populacji ogólnej w 2009 r., ale jednocześnie 26,3% wszystkich pacjentów w Polsce i 28,3% ogółu hospitalizowanych pacjentów. Hospitalizacja osób w wieku przekraczającym 65 lat, która stanowi 33,6% wszystkich kosztów szpitalnych, jest przy tym bardziej kosztowna niż w przypadku młodszych grup wiekowych.

Raport „Starzejące się społeczeństwo jako wyzwanie ekonomiczne dla europejskich gospodarek” był tematem kolejnego spotkania w ramach cyklu „Czwartki na Brukselskiej”, organizowanego przez Pracodawców RP.