Stowarzyszenie Kardiologów protestuje przeciwko obniżce wyceny procedur

0
821

Stowarzyszenie Zawodowe Kardiologów Inwazyjnych w Polsce wystosowało do prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji list, w którym wyraża zaniepokojenie w związku z propozycjami zakładającymi drastyczne cięcie wycen procedur.

Zdaniem zarządu stowarzyszenia takie działania „odcinają polskim pacjentom między innymi z zagrażającym życiu zawałem serca, dostęp do skutecznego leczenia cofając polską kardiologię o 20 lat oraz narażając publiczne finanse na dodatkowe koszty powikłań, a więc ponownych zabiegów i hospitalizacji”.

Stowarzyszenie zwraca również uwagę na budzący kontrowersję tryb wprowadzania tak istotnych dla społeczeństwa zmian.

Zaproponowany przez AOTMiT 29 kwietnia 2016 projekt taryf zakłada połączenie w jedną grupę świadczeń z zakresu OZW (ostre zespoły wieńcowe) oznaczonych jako E12, E13 i E14 i wspólną ich wycenę na o wiele niższym poziomie, oznaczającą obniżki od 30 do nawet 60 procent.

Według stowarzyszenia szczególne dotkliwa jest obniżka wycen stentów powlekanych lekiem, nowoczesnych stentów nowej generacji, które standardowo stosuje się w większości rozwiniętych krajów na świecie. Ich wszczepienie jest jedną z najkorzystniejszych metod leczenia OZW – tylko u 3-5 procent pacjentów po ich zastosowaniu konieczna jest ponowna hospitalizacja czy kolejne zabiegi. W przypadku starych stentów metalowych poprzedniej generacji ryzyko ponownego zabiegu, a także możliwości komplikacji oraz kolejnych obciążeń finansowych dla systemu, sięga nawet 50 procent – dowodzi stowarzyszenie, podkreślając, że u pacjentów cierpiących na cukrzycę można stosować jedynie stenty powlekane lekiem.

„Zaproponowane przez AOTMiT finansowanie nie zapewnia użycia tego implantu, nie mówiąc o dodatkowych, nowoczesnych technologiach standardowo używanych w trakcie takiego zabiegu. Będzie więc równoznaczne z całkowitym pozbawieniem dostępu polskich pacjentów do nowoczesnych metod leczenia w zawałach i przewlekłej chorobie wieńcowej. Według kardiologów interwencyjnych obniżenie wycen uniemożliwia bezpieczne i skuteczne leczenie pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi w Polsce. Nie jest wykluczone, że zastosowanie nowych technik będzie wymagało dopłat ze strony chorych, również w stanach zagrożenia życia” – alarmują kardiolodzy.

Stowarzyszenie podkreśla także, że drastyczne obniżki mogą spowodować konieczność obcięcia wynagrodzeń wysoko wykwalifikowanej kadry kardiologicznej w naszym kraju.

Oprócz zaproponowanych obniżek wątpliwości budzi także czas oraz porządek publikowanych przez AOTMiT dokumentów. Projekt taryfy świadczeń w celu przeprowadzenia zewnętrznych konsultacji został opublikowany wieczorem w piątek 29 kwietnia (przed długim weekendem). Na konsultacje dano środowisku kardiologicznemu zaledwie siedem dni. Publikacja potencjalnych zmian stała się możliwa dzięki zarządzeniu nr 19/2016, które ukazało się zaledwie dzień wcześniej (28 kwietnia 2016). Tymczasem, według stowarzyszenia, projekt taryfy świadczeń, jak wskazuje to zarządzenie, powinien być oparty na przygotowanym wcześniej Raporcie Taryfikacyjnym, który powinien wskazać w oparciu o jaką metodykę i na jakich zasadach następuje obniżenie wycen.

Stowarzyszenie podkreśla także, że nakłady na kardiologię w Polsce już teraz są jednymi z najniższych w Europie. Do tego w ostatnich kilku latach obniżano wyceny kardiologiczne kilkakrotnie, brakowało też pieniędzy na opiekę po zawale i dokończenie leczenia i rehabilitacji, o co postulowało środowisko kardiologiczne, a to pozwoliłoby na dalsze obniżenie śmiertelności szczególnie w grupie osób aktywnych zawodowo. Skutkiem tego, jako jedyny kraj w UE wykazujemy wzrost śmiertelności w ostatnich 5 latach oraz skrócenie okresu przeżycia – alarmują kardiolodzy.