Stowarzyszenie Nadzieja: umowa na usługi opiekuńcze w Turku

0
973

Stowarzyszenie Opiekuńcze Nadzieja z Lublina podpisało umowę na świadczenie usług opiekuńczych na terenie miasta Turek. Umowa została zawarta na okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2018 roku. Wysokość przyznanych środków publicznych na realizację usług opiekuńczych w roku 2016 roku wyniesie 1.274.997,96  zł.

W roku 2017 będzie to 1.274.997,96 zł, w roku 2018 – 1.274.997,96 zł.

Oferta stowarzyszenia została wybrana w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku.

Szczegółowy zakres usług na rzecz podopiecznych świadczony będzie zgodnie z decyzją wydaną indywidualnie dla podopiecznych MOPS w Turku. Usługami opiekuńczymi objętych jest tutaj około 130 podopiecznych.

Stowarzyszenie Opiekuńcze Nadzieja ma siedzibę w Lublinie. Prowadzi także oddziały w Warszawie, Olsztynie, Tarnowie i Wałczu. Stowarzyszenie współpracuje z ośrodkami pomocy społecznej w Lubartowie, Lublinie, Otwocku, Wesołej, w Łomiankach, gdzie świadczy usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla podopiecznych ośrodków społecznych.

Nadzieja Opieka Pielęgniarstwo Rehabilitacja Sp. z o.o. świadczy usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne w domu pacjenta. Podopiecznym proponuje opiekę w każdym wymiarze godzin, łącznie z opieką w godzinach nocnych oraz opiekę z zamieszkaniem, specjalistyczną opiekę lekarską, całodobowy monitoring kardiologiczny z badaniem EKG, monitoring czynności życiowych.

Stowarzyszenie Opiekuńcze Nadzieja z siedzibą w Lublinie zostało zarejestrowane w roku 2005. Zarząd Stowarzyszenia tworzą: Piotr Mazur, Barbara Struska Mazur oraz Bogusława Ścirka. Nadzieja Opieka Pielęgniarstwo Rehabilitacja Sp. z o.o zarejestrowana w roku 2010, mieści się w Warszawie. Prezesem spółki jest Piotr Mazur.