Studenci mogą kwalifikować do szczepień i je wykonywać

0
83

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia studenci piątego roku kierunku lekarsko-dentystycznego oraz absolwenci studiów na kierunku lekarskim, lekarsko-dentystycznym oraz studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo mogą przeprowadzać kwalifikacji do szczepień ochronnych przeciwko Covid-19 oraz wykonywać te szczepienia.

Dotyczy to również absolwentów studiów w okresie 6 miesięcy od ich ukończenia, co uwzględnia czas potrzebny na uzyskanie uprawień zawodowych i nadanie prawa wykonywania zawodu. 

Zakłada się, że osoby, które ukończyły studia, podobnie jak studenci, będą przeprowadzać szczepienia ochronne przeciwko Covid-19 pod nadzorem lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, felczera, ratownika medycznego lub higienistki szkolnej. 

Czytaj także: Lux Med wykonał ponad 240 tysięcy szczepień>>>

Podtrzymany został warunek uprawnienia do kwalifikowania do szczepień dla absolwentów po uzyskaniu dokumentu potwierdzającego umiejętności w tym zakresie, wydanego przez uczelnię.

Przepisy wprowadzono w związku z dużym zapotrzebowaniem na osoby przeprowadzające kwalifikację do szczepień ochronnych przeciwko Covid-19 i wykonujących te szczepienia.  

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających badania kwalifikacyjne i szczepienia ochronne przeciwko Covid-19 zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 13 lipca 2021 roku (poz. 1273). Weszło w życie 14 lipca 2021. 

Link do rozporządzenia>>>