Studia Pielęgniarstwo AWF-Medicover: europejski standard zawodu

0
997


5 października 2013 w Szpitalu Medicover w Warszawskim Wilanowie odbyła się inauguracja kolejnego roku akademickiego dla pielęgniarek. W roku 2013/2014 na studiach pomostowych naukę podejmie 80 pielęgniarek. Na pierwszym roku pielęgniarskich studiów dziennych znajdzie się 70 nowych studentów.

Prowadzone trzeci rok studia „Pielęgniarstwo AWF-Medicover. Europejski standard zawodu” spełniają najwyższe europejskie normy kształcenia pielęgniarek/pielęgniarzy. Studia realizowane są w trybie dziennym dla absolwentów szkół średnich i w trybie pomostowym dla czynnych zawodowo pielęgniarek. Na dziennych studiach pielęgniarskich Medicover-AWF prowadzone są już wszystkie lata – pierwszy, drugi i trzeci rok studiów. Studia dzienne realizowane są bezpłatnie w otwartym systemie studiów publicznych. Studia pomostowe, dzięki finansowaniu z funduszy unijnych, są również bezpłatne.

– Studia pielęgniarskie prowadzone w partnerskiej współpracy Medicover z Akademią Wychowania Fizycznego w Warszawie, to dla nas powód do dumy i satysfakcji, tym bardziej, że jesteśmy pierwszą firmą medyczną w kraju, która współprowadzi z wyższą uczelnią studia licencjackie. Po dwóch latach możemy śmiało powiedzieć, że studia cieszą się popularnością, a program zajęć – zarówno teoretycznych, jak i praktycznych – spełnia oczekiwania studentów. Bardzo się z tego cieszę, bo to ważne studia, które pomagają promować pielęgniarstwo i uświadamiają młodym ludziom, że to dobry, potrzebny i praktyczny zawód – mówi Honorata Sokolnicka, Dyrektor ds. Pielęgniarstwa Szpitala Medicover. 

Dyrektor ds. Medycznych Medicover –  dr n. med. Piotr Soszyński, dodaje: Medicover jest liderem rozwiązań w obszarze opieki nad pacjentem, standardów komunikacji i obsługi klienta, oceny jakości opieki i rozwiązań systemowych, zapewniających pacjentom kompleksowe, skoordynowane leczenie w razie potrzeby. W interesie Medicover leży takie prowadzenie studiów, aby absolwenci pielęgniarstwa bezpośrednio po studiach byli atrakcyjnymi kandydatami na rynku pracy, praktycznie przygotowanymi do zawodu.

Studentów studiów dziennych i pomostowych można spotkać na zajęciach praktycznych w Szpitalu oraz w Centrach Medicover. Zabiegi pielęgniarskie studenci pierwszego roku studiów dziennych wykonują na fantomach w wyposażonej specjalnie przez Medicover Pracowni Umiejętności Pielęgniarskich przy ulicy Cybernetyki w Warszawie.

Absolwenci pielęgniarstwa mogą podejmować pracę w wielu miejscach i w różnym charakterze. Mogą pracować w przychodniach, szpitalach, poradniach przyszkolnych lub pozostać na uczelni, wykonywać zabiegi, asystować do operacji lub zajmować się profilaktyką, edukacją oraz koordynacją  i wsparciem pacjenta w procesie leczenia i diagnostyki. Mają możliwość, tak jak w innych zawodach, podążać ekspercką ścieżką rozwoju – zdobywając węższe specjalizacje, lub menadżerską ścieżką rozwoju – zostając, na przykład kierownikami zakładów opieki zdrowotnej.