Studia podyplomowe w zakresie medycyny ubezpieczeniowej

0
1037

Centrum Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego we współpracy z Polskim Towarzystwem Medycyny Ubezpieczeniowej organizują kolejną edycję studiów podyplomowych w zakresie medycyny ubezpieczeniowej i orzecznictwa lekarskiego.

Zajęcia prowadzone będą przez zespół ekspertów Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej. Wykłady z zakresu orzecznictwa lekarskiego poprowadzone zostaną przez specjalistów z Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego.

W aktualnej edycji studiów program został wzbogacony o blok „Prawo Medyczne”, który poprowadzi dr n. prawnych Małgorzata Serwach

Studia adresowane są w szczególności do lekarzy – niezależnie od liczby lat doświadczenia zawodowego i posiadanych specjalizacji oraz do pracowników sektora ubezpieczeniowego, zajmujących się zagadnieniami oceny ryzyka i wypłaty świadczeń.

Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie studentów do podjęcia pracy w instytucjach ubezpieczeń komercyjnych oraz przekazanie wiedzy i umiejętności oceny ryzyka ubezpieczeniowego, oceny skutków zdarzeń ubezpieczeniowych oraz prawidłowego orzekania w zakresie trwałego inwalidztwa oraz niezdolności do pracy.

Studia realizowane są w trybie Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (European Credit Transfer and Accumulation System), pozwalającego na ocenę w skali punktowej nakładu pracy studenta.

Więcej informacji na stronie www.ckp.wum.edu.pl oraz www.ptmu.org.pl

Początek zajęć – marzec 2014