Studia podyplomowe: Zarządzanie Zakładem Opieki Zdrowotnej

0
1041


Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej jest organizatorem studiów podyplomowych dotyczących zarządzania zakładem opieki zdrowotnej. Studium jest realizowane co roku od 1998 roku.

Studia przeznaczone są dla osób prowadzących lub przygotowujących się do prowadzenia własnej firmy medycznej  (ZOZ-u) oraz dla osób pełniących lub przygotowujących się do pełnienia funkcji menedżerskich w ZOZ-ach. Dotychczas w studiach wzięło udział ponad 420 osób.

Program studiów obejmuje podstawy zarządzania, promocję usług leczniczych, prawne aspekty założenia i funkcjonowania firmy medycznej, zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie finansami, strategie podatkowe w zarządzaniu zakładem opieki zdrowotnej, zarządzanie jakością w zakładzie opieki zdrowotnej, strategiczne i operacyjne zarządzanie w zakładzie opieki zdrowotnej, kreatywne doskonalenie procesów w zakładzie opieki zdrowotnej. Tematem zajęć jest również polityka zdrowotna i kontraktowanie usług zdrowotnych, najlepsze praktyki zarządzania szpitalem/przychodnią, systemy informatyczne w zarządzaniu zakładem opieki zdrowotnej oraz biznes plan rozwoju zakładu opieki zdrowotnej.

Studia trwają dwa semestry. Program obejmuje 180 godzin zajęć dydaktycznych.

Studium posiada certyfikat, wydany przez Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej (STOMOZ) potwierdzający spełnianie wymaganych standardów jakości.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:
www.zie.pg.gda.pl