Sukces wezwania na akcje EMC Instytut Medyczny SA

0
946


Po zakończeniu wezwania na sprzedaż akcji EMC Instytut Medyczny SA – Penta Investments kontroluje łącznie 5.696.510 akcji EMC, stanowiących 68,41 procent kapitału zakładowego spółki, uprawniających do 73,23 procent ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Penta Investments informuje, że według danych otrzymanych od Domu Inwestycyjnego Investors SA oraz Biura Maklerskiego Alior Bank SA – w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji EMC Instytut Medyczny SA, ogłoszonym w dniu 28 maja 2013 roku przez spółki kontrolowane przez Penta (CareUp B.V. oraz Soporto Invest B.V.) – zapisami zostało objętych 4.480.731 akcji EMC (53,81 procent kapitału zakładowego), uprawniających do 52,74 procent ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed ogłoszeniem wezwania Penta Investments uzyskała poprzez spółkę zależną Soporto Invest B.V. kontrolę nad pakietem 14,60 procent akcji EMC, dających 20,49 procent ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu tej Spółki.

Łączna liczba akcji będąca w posiadaniu ww. podmiotów z grupy Penta Investments wynosi 5.696.510 akcji, stanowiących 68,41 procent ogólnej liczby akcji EMC, uprawniających łącznie do 7.196.548 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które stanowią 73,23 procent ogólnej liczby głosów w EMC.

Cena w wezwaniu została ustalona ostatecznie na poziomie 19,50 zł za jedną akcję EMC
i zawierała premie w wysokości 15,59 procent i 18,69 procent, do średniego kursu akcji odpowiednio z trzech i sześciu miesięcy oraz 16,70 procent premii do kursu akcji na zamknięciu w dniu 27 maja 2013 roku, czyli z ostatniej sesji poprzedzającej dzień ogłoszenia wezwania.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników wezwania. Założony przez nas plan został wykonany. Jesteśmy największym akcjonariuszem w spółce z istotnym udziałem głosów na walnym zgromadzeniu. Zgodnie z wnioskiem złożonym w zeszłym tygodniu do zarządu EMC – czekamy na NWZA spółki w sierpniu 2013, podczas którego zamierzamy głosować za wycofaniem EMC z obrotu giełdowego – powiedział Adam Jarmicki, manager inwestycyjny Penta Investments, odpowiedzialny za projekt EMC.

EMC Instytut Medyczny S.A. jest największym w Polsce właścicielem szpitali i przychodni na rynku prywatnych usług medycznych. W skład grupy kapitałowej wchodzi 8 szpitali oraz 16 przychodni specjalistycznych i podstawowej opieki zdrowotnej.

Penta Investments jest środkowoeuropejską grupą inwestycyjną założoną w 1994 roku, działającą w sektorach private equity i nieruchomości.