Supermedicus: nagrody dla podmiotów z branży medycznej

0
866

Warszawska Izba Przedsiębiorców, która od 17 lat jest organizatorem plebiscytu gospodarczego Wiktoria – Znak Jakości Przedsiębiorców, w tym roku organizuje pierwszą edycję konkursu Supermedicus. Jego celem jest promocja podmiotów branży medycznej, które dzięki dobrym praktykom przyczyniają się do zwiększania poziomu i dostępności usług leczniczych.

– Ze względu na duże zainteresowanie branży medycznej, postanowiliśmy po raz pierwszy w historii konkursu przyznać osobne nagrody wyłącznie dla przedstawicieli tego sektora  – powiedział Waldemar Piórek, prezes Warszawskiej Izby Przedsiębiorców.

Supermedicus który został objęty patronatami Polskiego Towarzystwa Lekarskiego oraz Federacji Polskich Towarzystw Medycznych,  premiuje placówki, przyczyniające się do upowszechniania dobrych standardów w branży medycznej. Prawo do nominowania firm w konkursie posiada organizator oraz środowisko lekarskie wraz z jego samorządem.

Na postawie dokumentów złożonych przez placówkę Kapituła Konkursu, wyłania laureatów w 18. kategoriach konkursowych.
– W Polsce dostęp do usług medycznych wciąż jest ograniczony, a ich poziom często odbiega  od standardów europejskich. Z tych powodów, wśród nominowanych znajdują się placówki o przełomowej misji – jak Klinka Budzik – oraz te, działające prospołecznie, jak np. warszawska klinika dentystyczna organizująca kampanię Lekcja stomatologii – powiedział Waldemar Piórek.

Nagroda Supermedicus pomaga w efektywnym budowaniu pozytywnego wizerunku placówki i jej renomy oraz zwiększa zaufanie pacjentów. Jest potwierdzeniem wiarygodności finansowej podmiotu, a także potwierdza właściwe zarządzanie oraz wysoką jakość oferowanych usług. Rozdanie nagród w konkursie odbędzie się 25 października 2014 w Warszawie.