Świecie: Nowy Szpital w projekcie leczenia udarów

0
996

Szpital w Świeciu, należący do Grupy Nowy Szpital, bierze udział w projekcie „Czas to mózg – bo liczy się każda minuta”. Projekt ma na celu usprawnienie procesu diagnozy i leczenia udaru, a przede wszystkim skrócenie czasu, w którym pacjent z udarem otrzymuje pomoc medyczną.

Istotą programu jest korekta wszystkich ogniw związanych z procesem leczenia udarów. Na podstawie uzupełnianych ankiet i analizy porównawczej dokonywanej w odniesieniu do różnych szpitali w Polsce oraz szpitali europejskich, zarządzający placówką medyczną otrzymują wiedzę, jakie działania organizacyjne można podjąć, aby usprawnić proces diagnozy i leczenia udarów.

We wrześniu 2011 r. Nowy Szpital w Świeciu wyodrębnił ze struktury Oddziału Neurologii – Oddział Udarowy. Oddział udarowy znajduje się na I piętrze w pobliżu Pracowni Diagnostyki Obrazowej. Takie sąsiedztwo umożliwia szybką diagnostykę w zakresie tomografii komputerowej. Na potrzeby oddziału uruchomiono również Pracownię EEG. Oddział posiada do swojej dyspozycji 17 łóżek oraz 5 łóżek, które znajdują się na Sali Intensywnego Nadzoru Neurologicznego z pełnym, stałym monitorowaniem funkcji życiowych.

Placówka wprowadziła także nowatorską, jak na szpital powiatowy, metodę leczenia trombolitycznego. Trombolizy polegają na szybkim podaniu stosownych leków, które rozpuszczają zakrzepy. Dzięki tej metodzie pacjenci z udarem mają większe szanse na powrót do zdrowia. Skrócona jest także rehabilitacja po przebytym udarze. Personel medyczny Nowego Szpitala regularnie uczestniczy w szkoleniach, których głównymi tematami są przyczyny udaru, sposoby leczenia w tym trombolizy.

W projekcie „Czas to mózg – bo liczy się każda minuta” udział biorą szpitale z Polski i krajów Europy Zachodniej. Wszystkie zebrane informacje, dane o szpitalach w ramach projektu, pozwolą na określenie optymalnej opieki nad pacjentem z udarem mózgu.