Swissmed: 17 mln zł przychodów w I półroczu 2016

0
1044

W I półroczu 2016 roku (od 1 kwietnia do 30 września 2016) przychody ogółem Grupy Kapitałowej Swissmed wyniosły 17.640 tys. zł i prezentowały się na zbliżonym poziomie jak w I półroczu 2015 roku (spadek o 0,1 procenta).

Spadek ten nastąpił w zakresie usług świadczonych poza działalnością medyczną, z uwagi na sprzedaż we wrześniu 2015 roku przedsiębiorstwa spółki Swissmed Development i zakończenie umowy najmu szpitala prowadzonego w ramach tego przedsiębiorstwa.

Niewielki wzrost nastąpił w sektorze przychodów uzyskiwanych w wyniku świadczenia usług medycznych (o 0,1 procenta), w tym 2,7 procentowy wzrost odnotowano w usługach świadczonych na rzecz pacjentów prywatnych.

Główny wpływ na osiągnięte przychody prywatne miały przychody zrealizowane przez Spółkę Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A.

W usługach świadczonych na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia nastąpił nieznaczny spadek, wynikający z  niższych niż w poprzednim okresie nadwykonań kontraktu z NFZ.

W zakresie lecznictwa otwartego, w porównaniu do analogicznego okresu roku 2015 nastąpił wzrost świadczonych usług (o 5,1 procenta), zarówno w zakresie liczby procedur jak i osiągniętych wpływów.

Spadek nastąpił natomiast w lecznictwie zamkniętym, gdzie dynamika wyniosła -7,8 procenta. Wpływ na to miała realizacja kontraktu z NFZ, zgodnie z planowymi, miesięcznymi limitami, bez nadwykonań.

W I półroczu 2016 Grupa Swissmed odnotowała stratę w wysokości 1.739 tys. zł, było to mnie niż w analogicznym okresie 2015 roku, kiedy strata miała wartość 1. 971 zł. 

Grupa Swissmed prowadzi działalność w oparciu o szpital wielospecjalistyczny znajdujący się przy ulicy Wileńskiej 44 w Gdańsku oraz przychodnie przyszpitalne, a także w trzech przychodniach zewnętrznych zlokalizowanych w Gdańsku, Gdyni i w Pruszczu Gdańskim.

W szpitalu wykonywane są procedury medyczne z zakresu chirurgii ogólnej, ginekologii, ortopedii, chirurgii onkologicznej, chirurgii plastycznej, laryngologii, urologii, neurochirurgii i okulistyki.

W przychodniach Swissmed wykonywane są badania diagnostyczne z zakresu radiologii, kardiologii, okulistyki i konsultacje lekarskie w zakresie kilkunastu dziedzin medycyny, w tym między innymi interny, chirurgii, laryngologii, medycyny pracy, ginekologii, ortopedii i urologii.

Znaczna większość usług medycznych oferowanych przez Swissmed jest świadczona w ramach kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Grupa Kapitałowa Swissmed  obejmuje spółki: Swissmed Centrum Zdrowia S.A., Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., Swissmed Development Gdańsk Sp. z.o.o., Swissmed Nieruchomości Sp. z o.o., Swissmed Opieka Sp. z o.o., Swissmed GP Sp. z o.o. oraz Fundację Promedicine.