Swissmed: 8 mln zł straty w ciągu półrocza

0
874


Spółka Swissmed Centrum Zdrowia uzyskała w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2012 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 20 295 tys. zł. W okresie tym spółka zanotowała także stratę w wysokości 8 182 tys. zł. Przychody spółki były niższe od tych uzyskanych w I półroczu roku 2011.

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku Swissmed Centrum Zdrowia zanotował 21 428 tys. zł przychodów ze sprzedaży oraz 244 tysiące straty netto.

Przychody ze sprzedaży skonsolidowane Grupy Swissmed Centrum Zdrowia w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2012 roku wyniosły 27 993 tys. zł. Strata Grupy zanotowana w tym okresie miała wartość 10 745 tys. zł.

Grupa Kapitałowa Swissmed obejmuje oprócz spółki Swissmed Centrum Zdrowia także Swissmed Prywatny Serwis Medyczny oraz Swissmed Nieruchomości sp. z o.o i Swissmed Development sp. z o.o.

Swissmed prowadzi dwa szpitale – w Gdańsku i w Warszawie oraz sieć przychodni na Pomorzu i w stolicy. Szpital w Gdańsku prowadzi 16 oddziałów z 72 – łóżkami. Szpital w Warszawie ma 45 łóżek.

W sierpniu 2012 roku spółka Swissmed Centrum Zdrowia zawarła porozumienie ze spółką Lux Med Diagnostyka w sprawie wynajęcia pomieszczeń przeznaczonych na pracownię diagnostyki obrazowej, znajdujących się w Szpitalu Swissmed w Gdańsku. W lipcu 2012 roku Swissmed zawarł umowę z Maciejem Sadowskim, prowadzącym NZOZ Magodent, dotyczącą wynajęcie pomieszczeń Szpitala Swissmed w Warszawie. W październiku 2012 roku Swissmed Centrum Zdrowia zawarł umowę dotyczącą używania sprzętu radiologicznego Szpitala Swissmed w Warszawie przez NZOZ Magodent, a także umowy sprzedaży temu podmiotowi sprzętu medycznego i niemedycznego stanowiącego wyposażenie tej placówki.