Swissmed Centrum Zdrowia: 11 mln zł straty w trzech kwartałach

0
966


Swissmed Centrum Zdrowia osiągnął w narastająco od 1 kwietnia do 31 grudnia 2012 roku przychody netto ze sprzedaży w wysokości 41 203 tys. zł. W tym okresie strata netto Grupy wyniosła 11 568 tys. zł.

W roku 2011 w analogicznym okresie przychody Grupy netto ze sprzedaży wyniosły 37 670 tys. zł, natomiast zanotowana wówczas strata miała wartość 2 999 tys. zł.

Swissmed Centrum Zdrowia S.A. jest częścią Grupy Kapitałowej Swissmed, która obejmuje także Swissmed Prywatny Serwis Medyczny (zależny od spółki Swissmed Centrum Zdrowia w 56 procentach) oraz Swissmed Nieruchomości sp. z o.o i Swissmed Development sp. z o.o. , spółki w 100 procentach należące do Swissmed Centrum Zdrowia.

Swissmed prowadzi dwa szpitale – w Gdańsku i w Warszawie oraz sieć przychodni na Pomorzu i w stolicy. Szpital w Gdańsku ma 16 oddziałów z 72 – łóżkami. Szpital w Warszawie wyposażony jest w 45 łóżek. Warszawski Szpital Swissmed został wydzierżawiony spółce Magodent. W Szpitalu Swissmed w Gdańsku ośrodek diagnostyczny przejęła Grupa Lux Med.