Swissmed Centrum Zdrowia: kontrakt na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną

0
786


Swissmed Centrum Zdrowia S.A. zawarł umowę z pomorskim oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą świadczenia usług w zakresie ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Jest to kolejna umowa zawarta przez spółkę z NFZ na te usługi. Umowa dotyczy okresu od 1 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. Jej wartość wynosi 38 122,50 zł. Środki te finansują wykonywane przez Swissmed Centrum Zdrowia badania endoskopowe przewodu pokarmowego – gastroskopię.

Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne mogą również obejmować badanie angiograficzne narządu wzroku, badania USG, w tym badanie USG Dopplera, badanie echokardiograficzne płodu, badania endoskopowe, badania medycyny nuklearnej, badania RTG, badania tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego, badania elektrokardiograficzne i elektrofizjologiczne.

Swissmed Centrum Zdrowia S.A. jest częścią Grupy Kapitałowej Swissmed, która obejmuje także Swissmed Prywatny Serwis Medyczny (zależny od spółki Swissmed Centrum Zdrowia w 56 procentach) oraz Swissmed Nieruchomości sp. z o.o i Swissmed Development sp. z o.o. , spółki w 100 procentach należące do Swissmed Centrum Zdrowia.

Swissmed prowadzi dwa szpitale – w Gdańsku i w Warszawie oraz sieć przychodni na Pomorzu i w stolicy. Szpital w Gdańsku ma 16 oddziałów z 72 – łóżkami. Szpital w Warszawie wyposażony jest w 45 łóżek. Warszawski Szpital Swissmed został wydzierżawiony spółce Magodent. W Szpitalu Swissmed w Gdańsku ośrodek diagnostyczny przejęła Grupa Lux Med.