Swissmed Centrum Zdrowia: kontrakt z NFZ na rok 2013

0
1036


Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia podpisał umowę z pomorskim oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia na udzielanie świadczeń w zakresie transportu sanitarnego w podstawowej opiece zdrowotnej

Umowa nie określa maksymalnych kwot zobowiązania NFZ wobec spółki. Jednak na podstawie ilości zadeklarowanych pacjentów w 2012 roku szacuje się, że wartość kontraktu w tym zakresie w roku 2013 będzie wynosić około 13 400 zł. Umowa została zawarta na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

W związku z podpisaniem tego kontraktu łączna wartość zawartych dotychczas przez Swissmed Centrum Zdrowia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ na rok 2013 wynosi 23.480.824,29 zł.

Swissmed Centrum Zdrowia jest częścią Grupy Kapitałowej Swissmed, która obejmuje także Swissmed Prywatny Serwis Medyczny oraz Swissmed Nieruchomości sp. z o.o i Swissmed Development sp. z o.o.

Swissmed prowadzi dwa szpitale – w Gdańsku i w Warszawie oraz sieć przychodni na Pomorzu i w stolicy. Szpital w Gdańsku prowadzi 16 oddziałów z 72 – łóżkami. Szpital w Warszawie ma 45 łóżek.