Swissmed Centrum Zdrowia S.A.: 23 mln zł przychodów ze sprzedaży

0
810


Spółka Swissmed Centrum Zdrowia S.A. osiągnęła od 1 kwietnia 2013 roku do 30 września 2013 roku przychody netto ze sprzedaży w wysokości 23 076 tys. zł oraz zysk netto – 5 249 tys. zł. W analogicznym okresie roku 2012 spółka osiągnęła 27 993 tys. zł przychodów netto ze sprzedaży oraz stratę netto w wysokości 10 745 tys. zł.

Spółka Swissmed Centrum Zdrowia jest operatorem medycznym. Świadczy usługi w zakresie lecznictwa otwartego oraz lecznictwa szpitalnego. Świadczy także usługi medyczne na rzecz podmiotów zewnętrznych wynajmujących gabinety lekarskie, sale operacyjne i inne.

Grupa Kapitałowej Swissmed obejmuje także spółki: Swissmed Nieruchomości sp. z o.o i Swissmed Development sp. z o.o. , spółki w 100 procentach należące do Swissmed Centrum Zdrowia.

W październiku 2013 roku spółka Swissmed Centrum Zdrowia poinformowała o planowanym połączeniu ze spółką Swissmed Prywatny Serwis Medyczny. Grupa Swissmed obejmuje także spółki: Swissmed Vascular sp. z o.o, Swissmed Chirurgia sp. z o.o. oraz Swissmed Nieruchomości sp. z o.o i Swissmed Development sp. z o.o.

Swissmed oferuje usługi medyczne zakresie konsultacji medycznych, diagnostyki i lecznictwa szpitalnego, zarówno komercyjne jak i finansowane przez NFZ. W ofercie znajduje się również aktywna sprzedaż pakietów medycznych dla osób indywidualnych oraz firm. Swissmed współpracuje także z firmami ubezpieczeniowymi świadcząc usługi dla pacjentów posiadających polisy zdrowotne.

Swissmed prowadzi szpital w Gdańsku oraz sieć przychodni na Pomorzu. Szpital ma 16 oddziałów z 72-oma łóżkami. Swissmed wybudował także szpital w Warszawie, wyposażony w 45 łóżek. Placówka ta została wydzierżawiona spółce Magodent. Natomiast w Szpitalu Swissmed w Gdańsku ośrodek diagnostyczny przejęła Grupa Lux Med. W roku 2012 Swissmed podjął także decyzję o likwidacji przychodni w Warszawie.

Obecnie Swissmed  koncentruje swoje działania na rozwijaniu oferty usług ambulatoryjnych. Współpracuje z około pięciuset placówkami medycznymi w całej Polsce, co w roku 2012 stanowiło wzrost o 15 procent. Wiąże się to także z rozwojem rynku abonamentów medycznych, na którym Swissmed PSM odnotował prawie dwudziestoprocentowy wzrost i obecnie posiada około 12 tysięcy klientów. W roku 2012 wykonane zostało ponad 140 tysięcy procedur medycznych w ramach umów abonamentowych.