Swissmed: cesja kontraktu na rzecz Lux Med Diagnostyka

0
914


Spółka Swissmed Centrum Zdrowia dokonała na rzecz spółki Lux Med Diagnostyka cesji umowy zawartej z Pomorskim Oddziałem NFZ dotyczącej wykonywania badań tomografii komputerowej w Szpitalu Swissmed w Gdańsku. Wartość kontraktu tej placówki na rok 2012 na badania TK wynosi 1 085 800 zł.

Cesja kontraktu dotyczy wykonywania badań tomografii komputerowej od IV kwartału 2012 roku. Dokonanie cesji stanowi realizację postanowień zawartego w sierpniu 2012 roku porozumienia dotyczących wydzielenia i sprzedaży przez Swissmed Centrum Zdrowia zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej pracownię diagnostyki obrazowej w gdańskim szpitalu. Za zrealizowanie tej transakcji Lux Med zobowiązał się zapłacić na rzecz Swissmedu 3,5 mln zł.

Lux Med Diagnostyka to spółka z Grupy Lux Med, która została powołana w 2010 roku w celu konsolidacji usług diagnostyki obrazowej świadczonych przez dotychczasowe podmioty Grupy. Zadaniem spółki jest konsolidacja i koordynacja pracy pionów diagnostyki obrazowej rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, mammografii, RTG i teleradiologii. Do Lux Med Diagnostyka Sp. z o.o. należą: FADO Centrum Usług Medycznych, mammografia mobilna i stacjonarna, AVI Diagnostyka Obrazowa, największe centrum diagnostyczne w Warszawie, Med-Sport, lider diagnostyki w regionie Częstochowy oraz Teleradiologia.