Swissmed: kontrakt na podstawową opiekę zdrowotną

0
738


Spółka Swissmed Centrum Zdrowia S.A. poinformowała o zawarciu aneksów do umów z pomorskim oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczących świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej na rok 2015.

Przedmiotem umów są świadczenia lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ a także transport sanitarny.

Na podstawie aneksów wydłużony został do 31 grudnia 2015 roku okres, na jaki zawarto umowę na usługi POZ.

W listopadzie 2014 spółka Swissmed Centrum Zdrowia informowała o podpisaniu aneksu do umowy dotyczącej udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  w zakresie  leczenia szpitalnego, zawartej z pomorskim oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. Na mocy aneksu umowa została przedłużona do 30 czerwca 2016.

Kontrakt spółek Swissmedu (Swissmed Centrum Zdrowia oraz Swissmed Vascular) z NFZ na rok 2014 miał wartość około 24 mln zł. Kontrakt dotyczył leczenia szpitalnego i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Swissmed prowadzi 4 placówki: szpital przy ulicy Wileńskiej w Gdańsku oraz przychodnie wielospecjalistyczne przy ulicy Jaśkowa Dolina w Gdańsku, przy ulicy Armii Krajowej w Gdyni i w Pruszczu Gdańskim przy ulicy Wita Stwosza. Oprócz podstawowej opieki zdrowotnej oferuje konsultacje specjalistyczne, zabiegi operacyjne, diagnostykę, opiekę pielęgniarską oraz rehabilitację. Sprzedaje abonamenty indywidualne oraz dla firm.