Swissmed: kontrakt z NFZ na diagnostykę

0
917

Swissmed Centrum Zdrowia podpisał aneks do umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia dotyczący udzielania świadczeń w zakresie ambulatoryjnych badań diagnostycznych. Wartość aneksu wynosi 1 181 637,50 zł.

Aneks dotyczył badań endoskopowych przewodu pokarmowego – gastroskopii (wartość 95 837,50 zł) oraz badań tomografii komputerowej, które zostały wycenione na 1 085 800 zł, wykonywanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. W związku z podpisaniem aneksów cały kontrakt Swissmedu z NFZ na rok 2012 ma wartość 23 419 096,67 zł. Na leczenie szpitalne przeznaczone jest 21 824 459,17 zł. Środki te finansują leczenie w zakresie kardiologii, chirurgii ogólnej, dziecięcej, ginekologii i położnictwa, chirurgii naczyniowej, ortopedii i traumatologii, okulistyki, kardiochirurgii.

Kontrakt dotyczy finansowania usług świadczonych przez placówki Swissmedu zlokalizowane w Gdańsku i Gdyni (szpital i przychodnie). Otwarty przez Swissmed we wrześniu 2011 specjalistyczny 45-łóżkow szpital w Warszawie nie ma jak dotąd kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.