Swissmed: kontrakt z NFZ na tomografię komputerową

0
821


Swissmed Centrum Zdrowia S.A. podpisał umowę z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia na świadczenia w zakresie tomografii komputerowej. Umowa została zawarta na okres od 1 lipca 2012 do 31 grudnia 2013.

Jej wartość od 1 lipca do 31 grudnia 2012 wynosi 199.996,50 zł. Poza tą umową Swissmed posiada również z Oddziałem Mazowieckim NFZ kontrakt na leczenie szpitalne w zakresie położnictwa i ginekologii, chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej, chirurgii onkologicznej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, okulistyka i otolaryngologii. Wartość tej umowy wynosi 3 111 635 zł.

Łączna wartość umów zawartych dotychczas przez Swissmed Centrum Zdrowia z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2012 wynosi 28.421.126,44 zł. Poza umową z Oddziałem Mazowieckim NFZ jest to także kontrakt z Pomorskiem Oddziałem NFZ.

Swissmed prowadzi dwa szpitale – w Gdańsku i w Warszawie oraz sieć przychodni na Pomorzu i w stolicy. Szpital w Gdańsku prowadzi 16 oddziałów z 72 – łóżkami. Szpital w Warszawie ma 45 łóżek.

Swissmed Centrum Zdrowia jest częścią Grupy Kapitałowej Swissmed, która obejmuje także Swissmed Prywatny Serwis Medyczny oraz Swissmed Nieruchomości sp. z o.o i Swissmed Development sp. z o.o.