Swissmed rozpoczyna inwestycję w Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze Swisscare

0
1012

Grupa Swissmed rozpoczyna działania inwestycyjne mające na celu stworzenie nowego Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego przeznaczonego głównie dla osób starszych, niesamodzielnych, przewlekle chorych oraz pacjentów wymagających rehabilitacji. Centrum powstanie na działce o powierzchni 1,7 ha graniczącej ze szpitalem Swissmed w Gdańsku, a inwestycją zajmie się należąca do Grupy Swissmed spółka Swissmed Opieka.

Głównym założeniem nowej placówki jest kompleksowość usług. Oprócz Domu Pomocy Społecznej i ośrodka opieki dziennej dla osób starszych i niepełnosprawnych, będzie to również pełne zaplecze medyczne w postaci zakładu opiekuńczo-leczniczego dla kilkudziesięciu pensjonariuszy, oddziału szpitalnego z blokiem operacyjnym i poradni dla pacjentów ambulatoryjnych, gdzie oprócz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, dyżury pełnił będzie także geriatra i lekarz specjalista rehabilitacji. Duży nacisk położony zostanie na rehabilitację, stąd część rekreacyjno-sportowa posiadać będzie basen oraz sale i sprzęt do rehabilitacji indywidualnej i zbiorowej. Pensjonariusze i pacjenci będą także mieli dostęp do najnowocześniejszej diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej w istniejącym szpitalu Swissmed.

Dopełnieniem oferty mają być  działania społeczne i edukacyjne realizowane w działających w ośrodku Akademiach Edukacji i Kultury, Centrum Wolontariatu Opiekuńczego oraz Centrum Szkoleniowym dla personelu medycznego i opiekuńczego. Tu odbywać się będą wykłady, warsztaty i zajęcia promujące zdrowie i aktywność fizyczną oraz szkolenia dla osób zaangażowanych w sferę opiekuńczą, pielęgniarską i medyczną.

Innowacyjne podejście do opieki nad seniorami przejawia się w planowanym otwarciu przedszkola dla dzieci wymagających rehabilitacji i dzieci zdrowych, gdzie najmłodsi będą mogli uczestniczyć w zajęciach integracyjnych z pensjonariuszami domu opieki. Wśród proponowanych zajęć będzie wspólne uprawianie ogródka warzywnego, uczestnictwo w warsztatach kulinarnych, utworzenie klubu sportowego i klubu majsterkowicza, warsztaty arteterapii, wspólne czytanie książek, itp.  Tak sformułowany program da pensjonariuszom możliwość pełnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, miasta, gminy.

W kolejnym etapie inwestycji grupa Swissmed zbuduje osiedle domów z mieszkaniami dla seniorów nie wymagających stałej opieki. Oni również będą mogli korzystać zarówno z zaplecza medycznego jak i oferty edukacyjnej i społecznej. Bliskość szpitala i pomocy medycznej z pewnością wpłynie na atrakcyjność i wyjątkowość oferty.

Finansowanie projektu nastąpi częściowo ze środków własnych pochodzących ze sprzedaży szpitala w Warszawie, a w pozostałej części za pośrednictwem instytucji finansowych i możliwych dotacji unijnych.

Od kilkunastu miesięcy Swissmed prowadzi w wydzielonej części gdańskiego szpitala pilotażowy program, mający na celu zebranie doświadczeń i opinii na temat oferowanej opieki nad seniorami. Dotychczasowe zainteresowanie ze strony rynku pozwala na jednoznaczne określenie nowej strategii spółki, jako kroku w dobrym kierunku.

Swissmed prowadzi w Gdańsku 4 placówki: szpital przy ulicy Wileńskiej oraz przychodnie wielospecjalistyczne przy ulicy Jaśkowa Dolina w Gdańsku, przy Armii Krajowej w Gdyni i w Pruszczu Gdańskim przy ulicy Wita Stwosza. Oferuje konsultacje specjalistyczne, zabiegi operacyjne, diagnostykę, opiekę pielęgniarską oraz rehabilitację. Sprzedaje abonamenty indywidualne oraz dla firm. We wrześniu 2014 Swissmed otworzył Centrum Opieki i Rehabilitacji Seniora, które mieści się w wydzielonych pomieszczeniach szpitala przy ulicy Wileńskiej.

Swissmed posiadał także szpital w Warszawie, który został wydzierżawiony w roku 2012 spółce Magodent. Spółka została przejęta w roku 2015 przez Lux Med, który kupił także we wrześniu 2015 spółkę Swissmed Development, będącą właścicielem budynku szpitala. Cena zakupu wyniosła 19,3 mln zł (plus długi i zobowiązania w wysokości 25,5 mln zł).