Swissmed: spadek przychodów w I kwartale 2016

0
878

Przychody Grupy Kapitałowej Swissmed w I kwartale 2016 roku (od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016) wyniosły 8.977 tys. zł i były niższe o 8,9 procenta niż w I kwartale 2015 roku. Spadek wynikał głównie z braku przychodów pochodzących z wynajmu szpitala w Warszawie, w związku z jego sprzedażą we wrześniu 2015 roku.

Przychody medyczne zrealizowane w tym okresie w Grupie Swissmed pozostały na bardzo zbliżonym poziomie, jednak zanotowano spadek w realizacji usług na rzecz pacjentów z Narodowego Funduszu Zdrowia. Spółka tłumaczy to zamierzonymi działaniami na rzecz równomiernego wykonania świadczeń przewidzianych w limitach miesięcznych umowy z NFZ. W analogicznym okresie roku 2015 wykonano ponadlimitowo szereg świadczeń w zakresach zdefiniowanych co do limitu ich wartości wynikającego z umowy, co skutkowało ich stopniowym wyhamowaniem w kolejnych okresach, tak aby nie przekroczyć limitów zawartych w umowie.

Poziom usług na rzecz pacjentów prywatnych prezentował się na poziomie wyższym o 4,7 procent od poziomu zanotowanego w I kwartale 2015 roku.

Główny wpływ na osiągnięte wyniki miały przychody zrealizowane przez spółkę Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., a także przychody zrealizowane w przychodni endoskopowej i okulistyki laserowej w ramach spółki Swissmed Centrum Zdrowia S.A.

W zakresie lecznictwa otwartego, w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim nastąpił wzrost świadczonych usług o 5,8 procent, zarówno w zakresie liczby procedur jak i osiągniętych wpływów.

Spadek nastąpił jednakże w lecznictwie zamkniętym, gdzie dynamika wyniosła -11,2 procent. Niewątpliwie wpływ na ten pozorny spadek miała planowa realizacja kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Grupa Kapitałowa Swissmed jest konsorcjum prowadzącym działalność operacyjną w zakresie usług medycznych. Grupa obejmuje spółki: Swissmed Centrum Zdrowia S.A., Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., Swissmed Development Sp. z.o.o., Swissmed Nieruchomości Sp. z o.o.

Swissmed prowadzi w Gdańsku 4 placówki: szpital przy ulicy Wileńskiej oraz przychodnie wielospecjalistyczne przy ulicy Jaśkowa Dolina w Gdańsku, przy Armii Krajowej w Gdyni i w Pruszczu Gdańskim przy ulicy Wita Stwosza. Oferuje konsultacje specjalistyczne, zabiegi operacyjne, diagnostykę, opiekę pielęgniarską oraz rehabilitację. Sprzedaje abonamenty indywidualne oraz dla firm. We wrześniu 2014 Swissmed otworzył Centrum Opieki i Rehabilitacji Seniora, które mieści się w wydzielonych pomieszczeniach szpitala przy ulicy Wileńskiej. W tej samej lokalizacji powstaje także Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjne.