Swissmed: sprzęt medyczny i wyposażenie szpitala dla spółki Magodent

0
1123


Swissmed Centrum Zdrowia zawarł umowę dotyczącą używania sprzętu radiologicznego Szpitala Swissmed w Warszawie przez NZOZ Magodent, a także umowy sprzedaży temu podmiotowi sprzętu medycznego i niemedycznego stanowiącego wyposażenie tej placówki.

Umowa użytkowania sprzętu radiologicznego została zawarta do 15 sierpnia 2018 roku. Szacunkowa wartość umowy obejmująca cały okres jej obowiązywania wynosi około 9 747 819, 25 zł. Umowy sprzedaży dotyczące sprzętu medycznego i niemedycznego mają łączną wartość 1 494 279,96 zł.

W lipcu 2012 roku Swissmed zawarł umowę z Maciejem Sadowskim, prowadzącym NZOZ Magodent, dotyczącą wynajęcie pomieszczeń Szpitala Swissmed w Warszawie. Umowa została zawarta na 10 lat, a jej szacunkowa wartość obejmująca cały ten okres wynosi około 35 mln zł netto. Użyczenie i zakup sprzętu szpitala to dalsze kroki związane z realizacją tej umowy.

Kolejnym etapem wzajemnej współpracy będzie zarejestrowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która będzie prowadzić działalność medyczną w Szpitalu Swissmed Warszawa, a następnie zawarcie pomiędzy tą spółką z o.o., a Swissmed Development umowy zamiany udziałów na warunkach: 34 procent udziałów spółki z o.o. w zamian za 66 procent udziałów Swissmed Development – bez dopłat. Spółka z o.o. ma się stać najemcą Szpitala Swissmed Warszawa wraz z wyposażeniem.

Magodent prowadzi zarówno przychodnie, jak i szpital, w którym funkcjonują oddziały chirurgii onkologicznej, onkologii klinicznej, ginekologii oraz kardiologii. Finansowanie Narodowego Funduszu uzyskane przez Magodent w 2012 ma wartość 51 115 212,54 zł.

Swissmed Centrum Zdrowia jest częścią Grupy Kapitałowej Swissmed, która obejmuje także Swissmed Prywatny Serwis Medyczny oraz Swissmed Nieruchomości sp. z o.o i Swissmed Development sp. z o.o. Swissmed prowadzi dwa szpitale – w Gdańsku i w Warszawie oraz sieć przychodni na Pomorzu i w stolicy. Szpital w Gdańsku prowadzi 16 oddziałów z 72 – łóżkami. Warszawski 45-łóżkowy szpital rozpoczął działalność we wrześniu 2011 roku.  Wartość kontraktu z NFZ warszawskiego Szpitala Swissmed wynosi 3 111 635 zł.