Swissmed: umowa na prace projektowe dotyczące Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego

0
1034

Swissmed Opieka sp. z o.o., spółka zależna Swissmed Centrum Zdrowia S.A. zawarła 6 maja 2016 roku umowę dotyczącą wykonania dokumentacji przedprojektowej i projektowej oraz nadzoru autorskiego w związku z powstającym przy ulicy Wileńskiej 46 w Gdańsku Centrum Opiekuńczo – Rehabilitacyjnym.

Centrum będzie się składać z domu pomocy społecznej przeznaczonego dla minimum 40 osób przewlekle somatycznie chorych, centrum rehabilitacyjno-pobytowego o charakterze dziennym i stacjonarnym promującego usługi aktywności fizycznej seniorów, zakładu opiekuńczo – leczniczego przystosowanego do kontraktowania z Narodowym Funduszem Zdrowia i nastawionego na potrzeby mieszkańców Gdańska, oddziału szpitalnego zabezpieczającego kompleks usług rehabilitacyjno – pobytowych, poradni podstawowej opieki zdrowotnej ukierunkowanej na opiekę geriatryczną i rehabilitację oraz przedszkola niepublicznego z co najmniej dwoma oddziałami, w tym z oddziałem sprofilowanym na rehabilitację dzieci, a także pomieszczenia o powierzchni około 50 mkw, przeznaczonego na inne cele społeczne.

Szacowana powierzchnia Centrum ma wynieść około 23.000 mkw. Ostatni z etapów umowy w postaci projektów powykonawczych powinien zostać zrealizowany do 30 października 2016 roku. Łączna wartość umowy wynosi 1.715.000 zł netto, czyli 2.109.450 zł  brutto.

Swissmed prowadzi w Gdańsku 4 placówki: szpital przy ulicy Wileńskiej oraz przychodnie wielospecjalistyczne przy ulicy Jaśkowa Dolina w Gdańsku, przy Armii Krajowej w Gdyni i w Pruszczu Gdańskim przy ulicy Wita Stwosza. Oferuje konsultacje specjalistyczne, zabiegi operacyjne, diagnostykę, opiekę pielęgniarską oraz rehabilitację. Sprzedaje abonamenty indywidualne oraz dla firm. We wrześniu 2014 Swissmed otworzył Centrum Opieki i Rehabilitacji Seniora, które mieści się w wydzielonych pomieszczeniach szpitala przy ulicy Wileńskiej.

Swissmed posiadał także szpital w Warszawie, który został wydzierżawiony w roku 2012 spółce Magodent. Spółka została przejęta w roku 2015 przez Lux Med, który kupił także we wrześniu 2015 spółkę Swissmed Development, będącą właścicielem budynku szpitala. Cena zakupu wyniosła 19,3 mln zł.

Finansowanie projektu związanego z budową nowego Centrum nastąpi częściowo ze środków pochodzących ze sprzedaży tego szpitala, a w pozostałej części za pośrednictwem instytucji finansowych i możliwych dotacji unijnych.