Swissmed: umowa z NFZ na leczenie szpitale

0
902


Swissmed Centrum Zdrowia S.A. otrzymał podpisany aneks do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego zawarty z pomorskim oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia.

W wyniku podpisania aneksu zmianie uległo postanowienie o warunkach finansowania świadczeń. Zgodnie z aneksem kwota zobowiązania NFZ wobec spółki z tytułu realizacji umowy w okresie od 1 stycznia 2016 do 30 czerwca 2016. wynosi maksymalnie 3.621.024,02 zł.

W okresie ostatnich 12 miesięcy Swissmed Centrum Zdrowia  zawarł z NFZ aneksy do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, których łączna wartość, razem z aneksem, wyniosła 4.225.946,72 zł.

Grupa Swissmed prowadzi szpital wielospecjalistyczny przy ulicy Wileńskiej 44 w Gdańsku oraz przychodnie przyszpitalne, a także w 3 przychodnie zlokalizowane w Gdańsku, Gdyni i w Pruszczu Gdańskim.

Większość usług medycznych oferowanych przez Swissmed jest świadczona w ramach kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Grupa Kapitałowa Swissmed jest konsorcjum prowadzącym działalność operacyjną w zakresie usług medycznych. Grupa obejmuje spółki: Swissmed Centrum Zdrowia S.A., Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., Swissmed Development Sp. z.o.o., Swissmed Nieruchomości Sp. z o.o., Swissmed Opieka Sp. z o.o., Fundacja Promedicine.