Swissmed Vascular zmienia nazwę na Gdańskie Centrum Sercowo-Naczyniowe

0
913


Należąca do Grupy American Heart of Poland placówka Swissmed Vascular, która zajmuje się kompleksowym leczeniem chorób serca i naczyń, zmieniła swoją nazwę na Gdańskie Centrum Sercowo-Naczyniowe. Otrzymała również certyfikat „Szpital bez bólu”.

Gdańskie Centrum Sercowo-Naczyniowe (dawniej Swissmed Vascular) jest rozwijającą się placówką medyczną pełniącą 24-godzinny ostry dyżur z zakresu kardiologii inwazyjnej, kardiochirurgii, chirurgii naczyniowej oraz anestezjologii. Przy szpitalu funkcjonuje także zespół poradni: kardiologiczna, rehabilitacji kardiologicznej, wad serca, kontroli rozruszników i kardiowerterów, chirurgii naczyniowej, kardiochirurgiczna oraz chorób naczyń – nadciśnienia tętniczego, a także izba przyjęć.

– Nasza nowa nazwa – Gdańskie Centrum Sercowo-Naczyniowe dużo lepiej oddaje istotę i szeroki zakres naszej działalność. Podkreśla, że nasza placówka, dzięki oddziałowi kardiologicznemu, kardiochirurgicznemu oraz chirurgii naczyniowej, anestezjologii i intensywnej terapii zapewnia w jednym miejscu kompleksową opiekę nad pacjentem cierpiącym na schorzenia całego układu krążeniowego. Dzięki temu pacjent może czuć się w pełni bezpieczny – mówi Agnieszka Jóźwik, prezes zarządu Gdańskiego Centrum Sercowo-Naczyniowego.

Nowa nazwa nawiązuje do istniejących już placówek American Heart of Poland sygnowanych logo Polsko-Amerykańskich Klinik Serca, takich jak między innymi Nyskie Centrum Sercowo-Naczyniowe, Małopolskie Centrum Sercowo-Naczyniowe, czy Wodzisławskie Centrum Sercowo-Naczyniowe.

Grupa American Heart of Poland od kilku lat tworzy takie Centra przede wszystkim z myślą o pacjentach chorujących na miażdżycę. Są to jedne z pierwszych ośrodków w Polsce, w obrębie których znajduje się oddział kardiologii inwazyjnej oraz chirurgii naczyniowej. Takie połączenie pozwala na szeroko pojętą kompleksową ocenę pacjenta pod kątem patologii sercowo-naczyniowej. Oba te oddziały są dla siebie uzupełnieniem, dzięki czemu gwarantują bezpieczeństwo pacjentom i pozwalają uzyskać pełny efekt terapeutyczny. 

Gdańskie Centrum Sercowo-Naczyniowe otrzymało również certyfikat „Szpital bez bólu”. Oznacza on, że personel medyczny kliniki przeszedł wymagane szkolenia z zakresu uśmierzania bólu pooperacyjnego a na oddziałach przestrzegane są procedury związane z oceną nasilenia bólu pooperacyjnego, monitorowaniem i zgłaszaniem działań niepożądanych stosowanego leczenia, a także informowaniem pacjentów przed zabiegiem o możliwościach i metodach uśmierzania bólu pooperacyjnego oraz prowadzeniem dokumentacji dotyczącej pomiarów bólu i zastosowanego postępowania przeciwbólowego, zgodnie z zaleceniami i rekomendacjami uśmierzania bólu. Certyfikat obowiązuje przez trzy lata.

Program „Szpital bez bólu” polega na nadawaniu certyfikatu „Szpital bez bólu” placówkom, które spełnią określone kryteria i przez to przyczynią się do podniesienia jakości uśmierzania bólu pooperacyjnego w polskich szpitalach. Został on zainicjowany przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu oraz Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne oraz Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne.