Swissmed: wynajęcie pomieszczeń na Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjne

0
854

Swissmed Opieka sp. z o.o., spółka zależna Swissmed Centrum Zdrowia S.A., zawarła z Gminą Miasta Gdańska umowę odpłatnego użytkowania nieruchomości gruntowej położonej w Gdańsku przy ulicy Wileńskiej 46. Powstanie tutaj Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjne, ukierunkowane głównie na opiekę nad osobami starszymi, przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi.

Powierzchnia nieruchomości wynosi 1,7336 ha. Na mocy umowy, gmina oddała spółce nieruchomość na okres do 9 września 2020 roku.  Zgodnie z umową gmina zobowiązała się jednocześnie do umownego przedłużenia okresu użytkowania łącznie do 50 lat, jeżeli inwestycja zostanie zrealizowana najpóźniej w terminie 5 lat od daty zawarcia umowy.

Spółka ma zrealizować inwestycję w terminie 30 miesięcy. Centrum Opiekuńczo – Rehabilitacyjne będzie miało charakter kompleksowy, zintegrowany i wielofunkcyjny oraz składać się będzie z Domu Pomocy Społecznej przeznaczonego dla osób przewlekle somatycznie chorych, Centrum Rehabilitacyjno-Pobytowego o charakterze dziennym i stacjonarnym, promującym usługi aktywności fizycznej seniorów, Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego przystosowanego do kontraktowania z Narodowym Funduszem Zdrowia, oddziału szpitalnego zabezpieczającego kompleks usług rehabilitacyjno-pobytowych, poradni podstawowej opieki zdrowotnej ukierunkowanej na opiekę geriatryczną i rehabilitację, przedszkola niepublicznego z dwoma oddziałami, w tym oddział sprofilowany na rehabilitację dzieci, oraz wydzielonego w ramach inwestycji pomieszczenia o powierzchni około 50 mkw z przeznaczeniem na cele społeczne.

Swissmed prowadzi w Gdańsku 4 placówki: szpital przy ulicy Wileńskiej oraz przychodnie wielospecjalistyczne przy ulicy Jaśkowa Dolina w Gdańsku, przy Armii Krajowej w Gdyni i w Pruszczu Gdańskim przy ulicy Wita Stwosza. Oferuje konsultacje specjalistyczne, zabiegi operacyjne, diagnostykę, opiekę pielęgniarską oraz rehabilitację. Sprzedaje abonamenty indywidualne oraz dla firm. We wrześniu 2014 Swissmed otworzył Centrum Opieki i Rehabilitacji Seniora, które mieści się w wydzielonych pomieszczeniach szpitala przy ulicy Wileńskiej.

Swissmed posiadał także szpital w Warszawie, który został wydzierżawiony w roku 2012 spółce Magodent. Spółka została przejęta w roku 2015 przez Lux Med, który także kupi spółkę Swissmed Development, będącą właścicielem budynku szpitala. Termin sprzedaży ustalono na 20 września 2015.